Kontrola wilgotności usprawnia produktywność i zmniejsza straty

Brud, kurz i gruz przylegające do plastikowych pokryw. Poprzednio kontrolowane części elektryczne nie działają. Części drewniane skręcają się i deformują. Papier i tektury kurczą się i deformują, zakleszczając się w maszynach. Klej nie utwardza się prawidłowo.

Co wyżej wymienione problemy mają ze sobą wspólnego?

Wszystkie te problemy są zazwyczaj spowodowane przez relatywnie niską wilgotność, wywołują przestoje w pracach maszyn, niszczenie sprzętu, zmniejszanie szybkości produkcji, marnotrawienie materiałów i zmniejszenie efektywności w różnego rodzaju zakładach przemysłowych. Ponieważ jednak problemy tego typu występują sezonowo i często sporadycznie, ich przyczyny są zazwyczaj źle rozumiane. Winą zwykle obarcza się niedobrą partię materiału, wadliwe działanie parku maszynowego lub problemy z klejem, lakierem albo różnymi wykończeniami.

Wysokociśnieniowy system nawilżający oferuje prostą instalację, bardzo niski poziom hałasu, niskie koszty eksploatacji oraz bardzo małe zużycie energii

Wielu inżynierów zna jedynie w niewielkim stopniu wpływ zmian wilgotności w zakładzie przemysłowym na proces wytwarzania, jakość i powstające przez to straty, a także na bezpieczeństwo, zdrowie oraz wydajność pracy osób zatrudnionych.

Wewnętrzne RH (Relative Humidity – względna wilgotność) zmienia się w szerokiej skali, w zależności od pory roku, wewnętrznej oraz zewnętrznej temperatury oraz pory dnia. W zakładzie przemysłowym poziomy RH mogą się znacznie różnić w poszczególnych budynkach albo nawet mogą być inne w tym samym pomieszczeniu.

W większości zakładów osiąganie odpowiedniego poziomu wilgotności w przestrzeniach: magazynów, budynków produkcyjnych i montażowych, magazynów półfabrykatów, wykończeń oraz załadunku towarów – może być kluczem do redukcji strat i udoskonalenia jakości produkcji oraz wydajności pracowników. Nawet małe zmiany poziomów wilgotności względnej mogą mieć duże znaczenie.

Poziomy RH są również głównym składnikiem w polepszaniu wewnętrznej jakości powietrza – ograniczając występowanie alergii, grypy oraz przeziębień, a w konsekwencji ilości zwolnień lekarskich pracowników.

W większości zakładów przemysłowych poziom RH w granicach od 40% do 60% o temperaturze 21,1o Celsjusza jest najlepszy dla zapewnienia maksymalnej wydajności produkcji, jakości produktu oraz redukcji strat. Problemy wynikające z suchego powietrza zaczynają się w momencie kiedy poziom RH spada poniżej 30 – 40%.

Wszystkie materiały organiczne (oraz niektóre nieorganiczne) zawierają wilgoć: suszony w piecu suszarniczym surowiec drzewny zawiera do 11% wilgoci; papier i kartony na opakowania zawierają do 9% wody. Kiedy nawet na krótko zostają wystawione na działanie suchego powietrza, tracą swoją wilgoć i mogą powstać pierwsze problemy. Mimo że niektóre obszary mają niską wilgotność przez cały rok, problemy najczęściej są związane z niską temperaturą zewnętrzną oraz z tzw. okresami grzewczymi. Kiedy powietrze jest ogrzewane, jego zdolność do przenoszenia wody jest ograniczona i RH spada. Dla przykładu, kiedy zewnętrzne powietrze o temperaturze –12,2o Celsjusza, o poziomie 50% RH jest ogrzewane do 21,1oC, to RH spada o około 8%.

Ogrzewanie powietrza o kilka stopni powoduje spadek RH do poziomu, w którym występuje potrzeba dodatkowego zwiększenia wilgotności powietrza. Dla przykładu, utrzymanie 50% RH o 21,1oC wymaga 4 razy więcej wilgotności niż dla tych samych warunków powietrza w temperaturze 0o Celsjusza.

W cieplejszych rejonach, o wysokich temperaturach zewnętrznych, użycie klimatyzatorów może także prowadzić do wysuszenia powietrza. W ciepłych klimatach dodatkowym sposobem rozwiązywania problemów niskiego RH jest system nawilżający, który może być również częścią parowego systemu chłodzącego.