Kwestie energetyczne powodują zmiany na rynku HVAC

Joe Gillespie – analityk z ARC Advisory Group (firma badawcza i konsultingowa działająca na rzecz przemysłu), zakończył swój raport „HVAC – pogląd na systemy kontroli stosowane na świecie”, który jest dostępny na www.arcweb.com. Dyskutował z nami nad wnioskami i trendami wynikającymi z raportu przed konferencją AHR (Air Conditioning, Heating, Refrigerating).

UR: Zidentyfikuj kilka kluczowych czynników dotyczących rynku HVAC. Jak te współczynniki oddziałują na menedżerów zakładów i osoby odpowiedzialne za budżet?

Joe Gillespie: Jest kilka sił, które wpływają na rynek HVAC, ale moda na zarządzanie energią bez wątpienia ma największy udział. Niestabilne koszty energii, zacieśniające się urzędowe przepisy i regulacje pomogły otworzyć oczy biznesowi na korzyści ekonomiczne, socjalne i środowiskowe związane z oszczędzaniem energii.

W przeszłości wydajność energetyczna nie była podstawową kwestią rozważaną przez dyrektorów i zarządy firm, ponieważ koszty związane z energią były postrzegane jako mała cząstka kosztów całkowitych. Uwaga zarządzających skupiała się na redukcji kosztów stałych, a nie zmiennych. Z biegiem czasu sytuacja ta zmieniła się, a menedżerowie zakładów muszą obecnie szukać sposobów na obniżenie zużycia energii przy zachowaniu tej samej wydajności. Do tego momentu fabryki produkcyjne bardzo wolno reagowały na  adaptację inicjatyw zarządzania energią i inteligentnej kontroli HVAC.

W nieprzyjaznych ekonomicznie czasach malejący popyt na produkty obniża kapitał inwestycyjny dla fabryk produkcyjnych, który ma być przeznaczony na wyposażenie i oprogramowanie. W takim otoczeniu wszystkie wydatki kapitałowe są dokładnie monitorowane i szczegółowo badane. Dyrektorzy odpowiedzialni za kapitał budżetowy mają za zadanie znaleźć równowagę pomiędzy zapewnianiem kapitału w trudnym dla przedsiębiorstwa otoczeniu a inwestycjami strategicznymi, które przyniosą korzyści dla firmy w dłuższej perspektywie. Muszą oni również wziąć pod uwagę jednorazowe dotacje rządowe przeznaczone na inwestycje kapitałowe w wyposażenie, które obniża zużycie energii.

Takie dotacje często stają się bardziej atrakcyjne, kiedy porównamy je z prawdopodobieństwem nałożenia przez rząd nowych bardzo twardych regulacji dotyczących wydajności energetycznej i emisji w najbliższej przyszłości. Bystrzy dyrektorzy rozpoznają te czynniki i są na bieżąco z możliwościami ostatniej generacji technologii kontroli HVAC, które mogą pomóc im w odnalezieniu tej delikatnej równowagi.

Jedną z większych zmian, jakie nastąpiły dla menedżerów, było zwiększenie nacisku na wydajność energetyczną jako centrum kosztów dla zakładu. Jaki wpływ miała ta zmiana na proces zakupów i określenie przyszłości lub modernizacji projektów HVAC?

Jedną z najważniejszych zmian wynikających ze zwiększenia nacisku na wydajność energetyczną jest dodatkowe zachęcenie do stosowania systemów kontroli HVAC w zakładach – szczególnie dotyczy to przemysłu elektronicznego, farmaceutycznego, spożywczego i browarniczego. W nowych zakładach wprowadzenie systemów kontroli HVAC i inicjatyw zarządzania energią nastąpi podczas projektowania zakładu. Przy projektach modernizacji należy ostrożnie rozważyć strategię planu implementacji, tak aby zminimalizować czas przestoju zakładu.

W obydwu projektach menedżerowie zakładów będą dążyli do stworzenia systemu, który będzie raportował o wydajności systemu w czasie rzeczywistym, szybko identyfikował i przekazywał ostrzeżenia i alarmy, jednolicie integrował się z systemem zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), sprawiał, że oszczędności na energii staną się widoczne i policzalne, a także udowadniał, że szybki zwrot z inwestycji jest możliwy. System ten będzie również elastyczny i kontrolowany zdalnie przez Internet. Menedżerowie fabryk zwiększą nacisk na koszty całkowite posiadania systemu, zamiast koncentrować się wyłącznie na kosztach początkowej implementacji.

Wiele słyszeliśmy o inteligentnych budynkach, które są wykorzystywane w zastosowaniach komercyjnych, ale to samo dotyczy przecież zakładów przemysłowych? Jakie rodzaje produktów i innowacji są dostępne obecnie na rynku? Dlaczego menedżerowie zakładów powinni rozważyć wykorzystanie tych technologii?

ARC wierzy, że rynek przemysłowy dąży do stworzenia modelu zintegrowanego systemu zarządzania energią, który będzie monitorować, analizować i optymalizować wszystkie źródła konsumpcji energii w fabryce, nie tylko system HVAC. Informacje będą przekazywane w czasie rzeczywistym do systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

Te inicjatywy wykorzystają sprawdzone pomysły stosowane w zarządzaniu budynkami, zarządzaniu aktywami zakładu, a także zarządzaniu zasobami, do których zaliczamy inteligentne czujniki, sieci powiązane, regulowaną prędkość silników/napędów, zaawansowane algorytmy kontrolne, najnowsze technologie, takie jak systemy reagujące na zapotrzebowanie, urządzenie do odzyskiwania energii z drgań, recykling pary/ciepła i produkcję energii odnawialnej na miejscu.

Systemy elektroniczne, które monitorują i analizują informacje o energii, potrafią szybko zareagować na zmianę warunków energetycznych maksymalizując zdolność produkcyjną przy minimalnych kosztach, stają się niezbędnymi narzędziami dla menedżera zakładu.

Są liczne powody, dla których menedżerowie zakładów powinni rozważyć te technologie, ale to, co najważniejsze, to zdanie sobie sprawy, że inicjatywa zarządzania energią i idea zrównoważonego przedsiębiorstwa to nie hit sezonu, to raczej przykład zmian.

Odpowiedzialność menedżerów się zmienia, a konsumpcja energii jest kolejną zmienną, która musi być rozważona w skomplikowanych równaniach produkcyjnych. Odmowa adaptacji tej wiedzy może narażać menedżera zakładu na utratę stanowiska.

Jaki jest największy pojedynczy czynnik, na który menedżer zakładu powinien zwracać uwagę podczas ogólnego przeglądania systemu HVAC?

­ Menedżerowie zakładów powinni zapewnić, aby ich systemy zarządzania energią i HVAC umożliwiły wgląd w oszczędności na energii generowane przez system, stan systemu i jego komponentów, obniżony wpływ zakładu na środowisko od momentu założenia instalacji, a także dane dotyczące historycznych trendów.

Umiejętność łatwego przeliczania i raportowania zarządowi stanu oszczędności wygenerowanych przez system jest niemal tak samo ważna, jak redukcja kosztów ogólnych energii. Systemy powinny natychmiast rozpoznawać i dostosowywać się do zmiennych warunków dla procesów (takich jak zmienne koszty energii), tak aby zoptymalizować produkcję, minimalizując przy tym zużycie energii.

Menedżerowie powinni też rozważyć długoterminowe potrzeby dla zakładu, takie jak zdolność do rozwoju ekonomicznego lub ponownej konfiguracji systemu.

System modułowy, który można stopniowo rozbudowywać o kolejne elementy, który umożliwia powiązanie  produktów innej firmy poprzez otwarty protokół komunikacji dwukierunkowej, a także wykorzystuje kompleksową sieć bezprzewodową, tworzy elastyczny system, który w łatwy sposób może być rozbudowany lub zmieniony, gdy otoczenie przedsiębiorstwa tego wymaga.

Elastyczny system dobrze zabezpiecza inwestycje przedsiębiorstwa w system HVAC na przyszłość, a także określa ścieżkę postępowania w przypadku późniejszych modernizacji. Takie działania pozwalają na zminimalizowanie czasu przestoju i maksymalizację wydajności zakładu podczas instalacji dodatkowych elementów do systemu.

Artykuł pod redakcją Michała Piłata