Laboratorium Introl z rozszerzoną akredytacją

    Na podstawie oceny przeprowadzonej przez Polskie Centrum Akredytacji w dniach 22-23 listopada 2010 roku w Laboratorium Pomiarowym firmy Introl Sp. z o.o., w dniu 12 stycznia 2011 r. została podjęta decyzja o przedłużeniu akredytacji Nr AP 053 w rozszerzonym zakresie. Na mocy decyzji, rozszerzono zakres akredytacji o nowy personel potwierdzając kompetencje techniczne 8 osób będących pracownikami laboratorium.

    Przedłużenie akredytacji skutkuje wydaniem nowego Certyfikatu akredytacji, który jest obowiązujący do 21 maja 2015 roku.