Łagodny rozruch silników prądu przemiennego

Źródło: Pixabay

Zastosowanie modułu łagodnego rozruchu (soft startu) w silniku prądu przemiennego może się opłacić. Dzięki redukcji zużycia energii i łatwiejszemu utrzymaniu nastąpi szybki zwrot z tej inwestycji.

W wielu gałęziach przemysłu silniki prądu przemiennego są odpowiedzialne za większość wykonywanej pracy. Pracują w tle, ale bez nich przemysł by sobie nie poradził.

Mimo wielu ważnych aspektów pracy silnika typu AC to właśnie jego rozruch jest czynnikiem, któremu należy przyjrzeć się uważnie. W trakcie rozruchu silniki te mają zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną, co sprzyja przedwczesnemu uszkodzeniu uzwojenia.

Zastosowanie modułu łagodnego rozruchu

Stopniowy rozruch silnika może ograniczyć występowanie tego zjawiska. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu modułu łagodnego rozruchu, tzw. soft startu. Cel zastosowania tego urządzenia jest bardzo prosty: jest to bowiem urządzenie przeznaczone do pracy z silnikami elektrycznymi, chwilowo ograniczające moment obrotowy i obciążenie podczas rozruchu silnika. Wykorzystanie tego urządzenia może pomóc w redukcji gwałtownych skoków natężenia prądu podczas rozruchu, a także zredukować naprężenia w wale silnika i innych jego podzespołach. Zalety stosowania soft startu dotyczą również sieci dystrybucji energii. Urządzenie to zwiększa trwałość całego systemu.

Zalety łagodnego rozruchu silników AC

Wymiana styczników. Jedną z problematycznych kwestii występujących w przypadku wykorzystania silników typu AC bez modułu łagodnego startu jest konieczność wymiany styczników. Po instalacji modułu łatwo można dostrzec poprawę funkcjonowania styczników i ograniczoną potrzebę ich wymiany. Zabieg ten pomoże również w ograniczeniu hałasu generowanego przez styczniki podczas pracy silnika.

Skoki napięcia. Duża ilość energii pobierana przy starcie przez silnik bez modułu łagodnego rozruchu może mieć wpływ na działanie innych systemów w zakładzie. Implementacja modułu łagodnego rozruchu zmniejsza obciążenie systemu elektrycznego, sprzętu i urządzeń elektrycznych.

Ograniczenie czynności konserwacyjnych. Zastosowanie modułu soft startu umożliwia łagodniejszy start silnika i zmniejsza potrzebę jego serwisowania. W rezultacie w zakładzie dochodzi do mniejszej ilości przestojów spowodowanych czynnościami operacyjnymi, co z kolei ogranicza koszty.

Zmniejszenie skoków i wahań momentu obrotowego. Jest to problem, który może skutkować uszkodzeniem silnika. Polega na występowaniu nagłych zmian momentu obrotowego (jego wartości i kierunku). W rezultacie zwiększonego obciążenia skoki i wahania momentu obrotowego mogą znacznie ograniczyć trwałość silnika. Zastosowanie modułu łagodnego rozruchu może zdecydowanie zmniejszyć wartość obciążenia podczas rozruchu oraz wyeliminować związane z tym problemy.

Podsumowanie

Implementacja modułu łagodnego startu w silnikach prądu przemiennego to zabieg opłacalny. Zmniejszona ilość zużywanej energii i ograniczenie czynności konserwacyjnych sprawiają, że inwestycja szybko się zwraca. Pozwala to użytkownikom na korzystanie z zalet tych urządzeń już od momentu ich zakupu.


David Manney jest Marketing Administratorem w firmie L&S Electric.