Łatwy import symboli z platformy projektowej TIA Portal firmy Siemens

Nowa wersja pakietu oprogramowania dataFEED OPC Suite firmy Softing umożliwia bezpośredni import symboli z projektów powstałych z wykorzystaniem platformy TIA Portal firmy Siemens.

Nowe narzędzie dataFEED Exporter, które jest obecnie częścią pakietu dataFEED OPC Suite (V 4.03), umożliwia importowanie symboli z projektów TIA Portal Siemens ( wersja 13 lub 13 SP1) do bezpośredniej konfiguracji OPC Namespace. Aplikacje OPC Client otrzymują informacje do adresowania symbolicznego od zintegrowanych z dataFEED OPC Suite narzędzi OPC lub OPC UA Server i wykorzystują nazwy symboliczne w celu uzyskania dostępu do elementów danych z poszczególnych bloków danych. Takie podejście pozwala uniknąć czasochłonnej ręcznej konfiguracji elementów danych i pozwala osiągać użytkownikom znaczące oszczędności czasu i kosztów. Narzędzie dataFEED Exporter firmy Softing współpracuje zarówno z nowszymi typami sterowników firmy Siemens, takimi jak SIMATIC S7-1200 i 1500, jak również ze starszymi sterownikami typu SIMATIC S7-300 i 400.

Pakiet dataFEED OPC Suite firmy Softing łączy funkcjonalność narzędzi OPC Server i OPC Middleware w jednym kompaktowym rozwiązaniu programowym. Wbudowane narzędzie OPC UA Server pozwala łatwo integrować starsze i nowsze sterowniki z rozwiązaniami “Industrie 4.0”*. Komponenty bez narzędzia OPC UA Server, jak np. sterowniki Siemens S5 również można łatwo zintegrować z aplikacjami OPC UA Client. Najnowocześniejszy graficzny interfejs użytkownika z inteligentnymi, domyślnymi ustawieniami dobranymi pod kątem praktyki oraz intuicyjny przewodnik użytkownika zostały zaprojektowane w celu jak największego ułatwienia konfiguracji rozwiązań komunikacyjnych OPC dla producentów instalacji i inżynierów utrzymania ruchu. Bardzo dobrze skalowalny pakiet programowy dataFEED OPC Suite zapewnia użytkownikom elastyczność wyboru tylko tych komponentów, które perfekcyjnie pasują do wymagań aplikacji.

Więcej informacji dostępnych na stronie industrial.softing.com.