LeanQ Team zaprasza na bezpłatne seminarium biznesowe

  LeanQ Team zaprasza na bezpłatne* seminarium biznesowe „Efektywny proces produkcyjny, czyli jak zapewnić ciągłość produkcji przy jednoczesnej redukcji kosztów wytworzenia”

  Data i miejsce: 05.06.2012, Gdańsk

  W działach odpowiedzialnych za produkcję codziennością są problemy związane z niewystarczającą elastycznością procesu produkcyjnego oraz niską jego efektywnością. Pomimo wysiłków ukierunkowanych na szybką i sprawną realizację zleceń produkcyjnych okazuje się, że  wciąż pojawiają się „zjadacze” zdolności produkcyjnych w postaci: awarii, usterek, wydłużonych przezbrojeń, przerw i in. Kiedy natomiast w perspektywie pojawia się możliwość sprawnej realizacji zamówień, to pojawiają się nowe zaburzenia w postaci coraz krótszych serii produkcyjnych i coraz większego zróżnicowania produktów itp.

  Celem naszego seminarium jest pokazanie Państwu rozwiązań i narzędzi (elementy Total Productive Maintenance, czyli Obsługa Autonomiczna i Obsługa prewencyjna, metodologia skracania przezbrojeń, wskaźnik efektywności maszyn OEE, działania Kaizen) dzięki którym przy współpracy działów produkcji oraz utrzymania ruchu proces produkcyjny będzie elastyczny a używane w tym procesie maszyny będą pracowały z efektywnością na światowym poziomie. Przedstawimy również proces budowy Road Map – narzędzia skutecznego przeprowadzenia organizacji przez proces doskonalenia efektywności i elastyczności parku maszynowego.

  Nasze seminarium „Efektywny proces produkcyjny…” skierowane jest do szefów Produkcji oraz współpracujących z nimi szefów Utrzymania Ruchu.

  Więcej informacji na www.lean.info.pl

  Rejestracja: marketing@lean.info.pl

  *Seminarium jest bezpłatne dla dwóch osób z jednej firmy. Jedna firma może bezpłatnie skorzystać z udziału maksymalnie z dwóch seminariów w ciągu 12 miesięcy