Łożyska do krążników przenośników taśmowych pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych

Taśmociąg podczas transportu skał z kopalni (Źródło: AdobeStock/NKE)

Łożyska należą do najważniejszych elementów krążników w taśmociągach używanych np. do transportowania piasku lub skał w górnictwie lub stosowanych w różnych innych obiektach. Z myślą o krążnikach do taśmociągów użytkowanych w ekstremalnych warunkach firma NKE Austria GmbH opracowała łożyska kulkowe, które w porównaniu z dotychczas stosowanymi łożyskami zwiększają wydajność i żywotność produktu oraz zmniejszają awaryjność całej instalacji transportowej.

Główne zadanie krążników podporowych i napinających w taśmociągu polega na tym, by nadać odpowiedni kształt taśmie, być elementem nośnym dla transportowanego materiału oraz zmniejszać opór ruchu. Jeżeli materiał przesuwa się z małym tarciem, pozwala to zarówno znacznie zredukować ogólne zapotrzebowanie na energię wykorzystywaną do transportu, jak i koszty eksploatacji. W otwartym otoczeniu górniczym krążniki taśmociągów narażone są na trudne warunki pracy i wpływ niekorzystnych czynników: duże obciążenia i obciążenia uderzeniowe, dodatkowe obciążenie przez ugięcia i wibracje, wysoka prędkość obrotowa, duże obciążenia związane z zanieczyszczeniami oraz wymagające warunki atmosferyczne, takie jak wysoka wilgotność powietrza, deszcz, śnieg i ekstremalne różnice temperatur.

Krążniki taśmociągu w systemie taśmowym (Źródło: NKE)

Do najważniejszych części składowych krążników podporowych i napinających w taśmociągach należą łożyska. Nawet jeżeli zastosowane w krążnikach taśmociągów łożyska są należycie wykonane, uszczelnione i trwale nasmarowane, podlegają one wpływowi wyżej wymienionych czynników. W szczególności w górnictwie ekstremalne warunki sprzyjają wnikaniu zanieczyszczeń w miejsca łożyskowania, co może prowadzić do przedwczesnej awarii łożysk. Nie tylko skraca to żywotność, ale oddziałuje również na sprawność i niezawodność pozostałych podzespołów systemu transportowego.

Po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych analiz firma NKE opracowała jednorzędowe łożyska kulkowe, przeznaczone specjalnie do krążników taśmociągów eksploatowanych w trudnych warunkach. Dzięki nowej konstrukcji można było osiągnąć konkretne ulepszenia, optymalizujące sprawność i żywotność produktu w porównaniu z łożyskami tradycyjnymi. Łożyska te mają specjalną konstrukcję koszyka z tworzywa sztucznego o małym tarciu, poprawioną geometrię bieżni, dostosowany luz promieniowy, specjalne, minimalizujące tarcie uszczelki oraz odpowiednio dobrany smar, dostosowany do eksploatacji w szerokim zakresie temperatur roboczych.

Ta nowa konstrukcja firmy NKE wytrzymuje trudne warunki pracy krążników także w tych miejscach, gdzie zawodzą zwykle stosowane łożyska. W dotychczas stosowanych łożyskach przedostanie się zanieczyszczeń do wnętrza łożyska powoduje nagły, niekontrolowany wzrost temperatury. Ten wzrost temperatury negatywnie wpływa na właściwości smarne, niszczy koszyki i ostatecznie prowadzi do zablokowania łożyska. Mówi się o tzw. „zapieczeniu łożyska” – katastrofalnym, pojawiającym się nagle uszkodzeniu. W następstwie zablokowania łożyska blokują się krążniki, ulega uszkodzeniu taśmociąg i gwałtownie wzrasta zagrożenie pożarowe.

Koncepcja ułożyskowania dla krążników taśmociągów (Źródło: NKE)

Pomimo stosunkowo wysokiego stopnia zanieczyszczenia łożyska NKE do taśmociągów zachowują swoją funkcję także przy dużym obciążeniu, bez zwiększania momentu tarcia. Nowa, dostosowania specjalnie do wymogów krążników taśmociągowych koncepcja łożyska firmy NKE ma szereg zalet: zmniejsza zagrożenie pożarowe, oferuje zoptymalizowaną żywotność w najtrudniejszych warunkach, redukuje zużycie energii, zwiększa niezawodność systemu transportowego i ogólnie obniża koszty eksploatacji.

„Firma NKE ma wysokie kompetencje jeśli chodzi o stosowanie rozwiązań dla górnictwa“, mówi Michael Rößl, doradca techniczny w firmie NKE w Steyr. „To bardzo wymagające pod względem konstrukcyjno-technicznym rozwiązanie jest odpowiedzią na życzenie wielu klientów, chcących poprawić działanie taśmociągów. Nasz nowy system łożysk tocznych przyczyni się do znacznego zredukowania przestojów spowodowanych awariami w transporcie materiałów. Zapewnia on minimalizujący tarcie proces toczny, zmniejszając tym samym do minimum tarcie w całym układzie i umożliwia bardziej niezawodne i wydajne pod względem kosztów eksploatowanie całego systemu. W celu osiągnięcia optymalnego rezultatu należy zwrócić uwagę, by w miarę możliwości zapobiec przedostawaniu się cząsteczek zanieczyszczeń do wnętrza łożyska poprzez stosowanie opracowanych przez konstruktora bądź operatora instalacji zewnętrznych systemów uszczelek.


NKE Austria GmbH