Malowanie hali produkcyjnej od projektu do wykonania

Wywiad z Panem Mariuszem Saramak z firmy Ekleim.

Wbrew pozorom właściwe wykonanie zarówno malowania, jak i czyszczenia hali produkcyjnej podczas realizowania procesów produkcyjnych nie jest rzeczą łatwą. Redakcja czasopisma „Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych” postanowiła nieco przybliżyć najważniejsze zagadnienia w tym zakresie, bazując na doświadczeniu firmy Ekleim.

Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych: Jak wiadomo, firma Ekleim usługi malowania i czyszczenia w pracującej hali produkcyjnej świadczy kompleksowo. Jak zatem wygląda zarządzanie projektem podczas realizowanych prac z uwzględnieniem odpowiedniej skali trudności zadań?

Mariusz Saramak, Ekleim: Przede wszystkim należy podkreślić, że każda hala produkcyjna jest inna i wymaga odrębnego podejścia. Trzeba uwzględnić różnorodność branż przemysłu i właśnie w oparciu o te aspekty dostosowuje się poszczególne etapy prac. Wychodzimy z założenia, że procesy realizowane przez naszych klientów są najważniejsze, a my musimy dostosować się do nich. Pamiętać należy, że około 95% prac prowadzonych przez firmę Ekleim wykonuje się na wysokości. Istotne jest więc zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i maszyn.

Jakiekolwiek czynności poprzedzane są wizją lokalną infrastruktury pod względem potrzeb klienta. Kluczowe miejsce zajmuje uwzględnienie nagromadzenia linii technologicznych, a także charakter instalacji, przejezdność oraz wysokość hali. Musimy wziąć pod uwagę ograniczone ramy czasowe, które zazwyczaj wynikają z przestojów produkcyjnych, audytów itp.

Nie bez znaczenia są odpowiednie wymogi w zakresie BHP oraz inne zagrożenia, chociażby w postaci stref wybuchowych, wysokiej temperatury, agresywnego środowiska, a także specyfiki produkcji.

Zarządzając projektami realizowanymi przez firmę Ekleim, dobieramy odpowiednie technologie, sprzęt i materiały. Najważniejszą kwestią jest satysfakcja klienta, dlatego każdy projekt jest dosłownie „szyty na miarę”.

Ważne jest, aby podczas planowania prac uwzględnić cel, czas, zakres i przede wszystkim budżet.

Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych: Co uwzględniają uzgodnienia techniczne z klientem przed rozpoczęciem prac obejmujących malowanie i czyszczenie w pracującej hali produkcyjnej?

Mariusz Saramak, Ekleim: Musimy zapoznać się ze specyfiką produkcji. Najważniejsze jest opracowanie metodyki „wejścia do arterii żywego organizmu przedsiębiorstwa”. Dobieramy odpowiednie technologie oraz wspólnie z klientem opracowujemy harmonogram prac. Następnym krokiem jest zapoznanie się i dostosowanie do wymogów BHP obowiązujących w danym przedsiębiorstwie. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezwypadkowego i bezproblemowego przebiegu prac – na zasadzie: „Planowanie pracy, wykonanie, brak jakichkolwiek poprawek”.

Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych: Dla jakich klientów pracuje firma Ekleim?

Mariusz Saramak, Ekleim: Nasi klienci to przede wszystkim firmy, które borykają się z zanieczyszczeniami powstającymi podczas produkcji i magazynowania. Jak wiadomo, środowisko w hali produkcyjnej wpływa nie tylko na jakość wytwarzanego produktu, ale również na stan techniczny samej hali oraz na wymagania techniczne i systemy zarządzania jakością.

Ekleim pracuje dla branż przemysłu spożywczego, obróbki CNC i spawalni, a także drukarni, przemysłu metalowego i wielu innych.

Podsumowanie

Nie ma wątpliwości co do tego, że procesy produkcyjne i magazynowe wymagają odpowiednich warunków związanych między innymi z dobrą „kondycją” techniczną hali. Jak wiadomo, każdy postój produkcyjny generuje straty finansowe. Jednak czynności obejmujące czyszczenie i malowanie hali produkcyjnej w wielu przypadkach mogą być wykonane podczas pracy zakładu przemysłowego lub magazynu.

Decydując się na prace tego typu, warto skorzystać z usług firmy Ekleim. Tym sposobem zyska się nie tylko najwyższy poziom świadczonej usługi, ale również doradztwo techniczne i dostosowywanie się do potrzeb klienta na każdym etapie współpracy.

EKLEIM Sp.z o.o.

Ul.Gliwicka 35

42-600 Tarnowskie Góry

www.ekleim.eu