Manometr ze stali nierdzewnej w wersji bezpiecznej

Przewodnik wyboru

Manometry w wersji bezpiecznej wykonane ze stali nierdzewnej mają ogromne znaczenie, zwłaszcza w krytycznych procesach w przemyśle przetwórczym. Zalecane są na przykład do zastosowań z agresywnymi mediami i/lub pulsacjami, nadciśnieniami i uderzeniami ciśnieniowymi, takimi jak „młoty wodne”. Ale jakie są wersje bezpieczeństwa i czym się od siebie różnią?

Odpowiedź na to pytanie można zilustrować, wykorzystując najczęściej zamawiane manometry z rurką Bourdona ze stali nierdzewnej firmy WIKA, modele 232.50/233.50 i 232.30/233.30. Oba modele często potocznie nazywane są „manometrami chemicznymi”. Innymi słowy, zostały zaprojektowane z myślą o wysokich wymaganiach i dlatego oferują wszystko, czego potrzebują klienci, zwłaszcza w przypadku procesów związanych z bezpieczeństwem.

Wersja bezpieczeństwa o poziomie S1

Budowa manometru model 232.50/233.50 w wersji bezpieczeństwa poziomu S1 z urządzeniem przedmuchującym/korkiem odpowietrzającym (1)

Manometr 232.50/233.50 posiada urządzenie przedmuchujące w tylnej części obudowy zgodnie z normą EN 837-1. Odpowiada on zatem wersji bezpieczeństwa S1. Jeśli rurka Bourdona pęknie w przypadku awarii, duża część uwolnionej energii może wydostać się do tyłu przez korek odpowietrzający. Jednakże taka konstrukcja nie zapobiega wyrzuceniu okienka, innych komponentów i medium do przodu z obudowy w przypadku szczególnie gwałtownego i nagłego uderzenia energii – na przykład podczas szybkiego otwarcia zaworu. To z kolei może spowodować poważne obrażenia u każdej osoby stojącej w tym momencie przed przyrządem.

Wersja bezpieczeństwa o poziomie S3

Wersja bezpieczeństwa o poziomie S1

Manometr 232.30/233.30 zakwalifikowany jest jako przyrząd wersji bezpieczeństwa S3 zgodnie z normą i dlatego oferuje największą możliwą ochronę w przypadku wystąpienia awarii. Jest odpowiednio oznaczony literą „S” na tarczy. Zabezpieczeniem obudowy jest solidna przegroda i przedmuchiwanie wsteczne. W rezultacie, w przypadku pęknięcia rurki Bourdona, wszelkie komponenty i medium mogą wydostać się tylko do tyłu. A personel obsługujący przyrząd jest więc zawsze chroniony.

Wskazówki decyzyjne dla użytkowników

Poniższy przegląd ma na celu udzielenie użytkownikom porady, z uwzględnieniem normy EN 837-2 (Zalecenia dotyczące doboru i instalacji manometrów), w jakich przypadkach zalecana jest wersja bezpieczeństwa.

  • Zastosowania z ciekłym medium procesowym:
    S1 dla manometrów z wypełnieniem obudowy
    (zgodnie z normą EN 837-2, wersja bezpieczeństwa nie jest wymagana dla przyrządów bez wypełnienia obudowy)
  • Zastosowania z gazowymi mediami procesowymi:
    S1 dla zakresów skali ≤ 25 bar
    S3 dla zakresów skali ≤ 25 bar

W tym miejscu należy jeszcze raz podkreślić: Wszędzie tam, gdzie manometr nie może być chroniony przed krytycznymi zdarzeniami procesowymi (skoki ciśnienia, pulsacje, nadciśnienie itp.) za pomocą odpowiednich środków ochronnych, generalnie zalecana jest wersja bezpieczeństwa najwyższego poziomu (S3).

Norma określa również inną wersję bezpieczeństwa dla manometrów, poziom S2 (z przedmuchiwaniem wstecznym, ale bez solidnej przegrody). Jednakże, w przypadku manometrów ze stali nierdzewnej, firma WIKA koncentruje się na pozostałych dwóch poziomach bezpieczeństwa. Wynika tochemi ze względu na dziesięciolecia doświadczenia rynkowego i doświadczenie klientów.

Uwaga

Więcej informacji dotyczących modeli manometrów 232.50/233.50 i 232.30/233.30 dostępnych jest na stronie internetowej WIKA. Znajdziesz tu również kompleksowe zestawienia rozwiązań pomiarowych dla poszczególnych gałęzi przemysłu procesowego. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.