Marek Grecki Dyrektorem Regionalnym GE Energy na Europę Północno-Wschodnią

  Marek Grecki objął stanowisko Dyrektora Regionalnego GE Energy dla Europy Północno-Wschodniej. Obszar ten obejmuje Polskę, Republikę Czeską, Słowację, Estonię, Litwę oraz Łotwę. Grecki będzie zarządzał relacjami GE Energy z klientami oraz przejmie odpowiedzialność za tworzenie i wzmacnianie nowych możliwości rozwoju spółki w tych krajach. Siedzibą Marka Greckiego będzie Warszawa.

  Klienci GE Energy w Europie Północno-Wschodniej stoją przed szeregiem znaczących wyzwań -począwszy od konieczności unowocześnienia infrastruktury energetycznej i zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw aż po realizację priorytetów w zakresie ochrony środowiska, jak poprawa efektywności energetycznej po stronie dostawców czy też wspieranie rozwoju źródeł odnawialnych – potęgowanych przez aktualną sytuację gospodarczą – komentuje Grecki. – Jednak wraz z wyzwaniami pojawiają się także możliwości dla takiej działalności jak nasza – zbudowanej wokół innowacji technologicznych i usług zorientowanych na klienta. Cieszą mnie perspektywy, jakie rozpościerają się przed GE Energy we wszystkich sześciu krajach, którymi będę się zajmował.

  Bezpośrednim przełożonym Greckiego jest Cristiano Tortelli, Prezes i Dyrektor Generalny dla Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i Wspólnoty Niepodległych Państw, który niedawno został powołany na to stanowisko. Przez ostatnie 10 lat pracował dla GE Oil & Gas, jednego z trzech głównych obszarów biznesowych spółki GE Energy, jako Dyrektor Generalny ds. światowej sprzedaży turbozespołów (Turbomachinery).

  O Marku Greckim

  Marek Grecki dołączył do GE Oil & Gas w październiku 2005 r. jako regionalny menedżer światowej sprzedaży turbozespołów (Turbomachinery). Był odpowiedzialny za rynek nowych urządzeń w Europie Środkowej oraz pozyskiwanie klientów na Słowacji, Węgrzech i w Polsce.

  Przed dołączeniem do GE, Marek Grecki był dyrektorem handlowym w PGNiG odpowiedzialnym za zakup gazu ziemnego dla Polski i jego sprzedaż klientom hurtowym w całym kraju. W latach 2004–2005 był członkiem rad nadzorczych spółek Gaz System, operatora sieci przesyłowych gazu ziemnego w Polsce, oraz Devon, ukraińskiego producenta gazu ziemnego.

  Marek Grecki studiował w Moskiewskim Instytucie Energetycznym, gdzie w 1981 r. uzyskał dyplom inżyniera elektroniki.