Melex napędzany przez QAD Enterprise Applications

  Firma Melex, jeden z największych producentów pojazdów elektrycznych na świecie, przeprowadziła projekt wdrożenia najnowszej wersji oprogramowania klasy ERP dla przedsiębiorstw produkcyjnych – QAD Enterprise Applications. Aplikacja zapewnia kompleksowe wsparcie działalności mieleckiego zakładu obejmując m.in. takie obszary, jak sprzedaż, zaopatrzenie, gospodarkę magazynową, planowanie produkcji oraz księgowość  i finanse. Najnowsza wersja systemu została wyposażona w intuicyjny interfejs użytkownika oparty na platformie .NET. Integralnym elementem systemu są mapy procesów, które stanowią graficzną prezentację przepływu informacji w ramach procesów przedsiębiorstwa.

  Produkcja pojazdów MELEX rozpoczęła się w WSK „PZL- Mielec” w 1971 r. Pierwotnie były to pojazdy zaprojektowane w Mielcu z przeznaczeniem na pola golfowe w USA. W kolejnych latach wprowadzane były wersje użytkowe – pojazdy bagażowe, pasażerskie i specjalne. Udoskonalane z każdym rokiem pojazdy są obecnie wykorzystywane do przewozu osób i towarów w miastach, na terenach rekreacyjnych, w hotelach, szpitalach, lotniskach, fabrykach, itp. Do tej pory wyprodukowano ok. 140 tys. sztuk popularnego „meleksa”. Jeżdżą one na wszystkich kontynentach świata oprócz Antarktydy. Firma zatrudnia obecnie 110 pracowników.

  Celem projektu wdrożenia systemu QAD było utworzenia środowiska, w którym każda informacja o zamówieniu klienta, jego realizacji w produkcji oraz ewentualnych zakłóceniach, tworzą spójną bazę do podejmowania dalszych decyzji biznesowych.

  Dzięki systemowi zdecydowanie poprawił się w firmie obieg informacji, a co za tym idzie cała organizacja pracy w firmie. Melex wdrażając zintegrowany system zarządzania QAD skorzystał finansowo i to w dwóch pozycjach równocześnie: poprzez obniżenie kosztów stałych i zmiennych oraz poprzez zwiększoną sprzedaż swoich wyrobów. Posiadając bieżące informacje firma dopasowuje działania do zmieniających się okoliczności. Moim zdaniem decyzja o wyborze i zakupie tego systemu była jak najbardziej słuszna – opowiada Dariusz Gujda, Dyrektor Zarządzający firmy Melex.

  Kluczem do zastosowanego rozwiązania w firmie Melex była prekonfiguracja zbudowana przez konsultantów QAD na bazie wdrożeń zarówno w branży motoryzacyjnej jak i elektronicznej. Było to możliwe dzięki detalicznej informacji oraz wymaganiom dostarczonym przez Melex. Oba elementy zaowocowały bardzo sprawnym przeprowadzeniem całego wdrożenia. Z oprogramowania korzysta obecnie 30 pracowników spółki.

  Proces wprowadzenia najnowszej wersji rozpoczął się w maju 2011 r., gdy wykonano prace instalacyjne. Od czerwca do grudnia trwała parametryzacja i przeniesienie danych do nowej wersji systemu. Projekt był realizowany przez ośmio osobowy zespół wdrożeniowy ze strony MELEX – mówi Piotr Wiech, Kierownik Projektu frimy Melex.

  QAD zapewnia pełne wsparcie dla nowej wersji systemu. Zakład ma również możliwość wykorzystania nowych możliwości oprogramowana, takich jak przeglądy, ODBC, ekrany konfigurowane, czy moduł ICT. W efekcie wdrożenia zmniejszono również ilość błędów przy wprowadzaniu danych. Zostały one wyeliminowane poprzez optymalną parametryzację systemu, która jest wynikiem dogłębnej analizy istniejących procesów.

  Melex planuje rozbudowę systemu o nowe moduły, takie jak np. QAD Business Intelligence, QAD Workflow Alerts, QAD Monitoring Framework. Firma zamierza wykorzystać nowe narzędzia, takie jak np. ICT w celu dalszego modelowania systemu do własnych potrzeb. Przygotowanie raportów będzie odbywało się w oparciu o narzędzia ReportFramework.