Metody na skrócenie czasu awarii maszyn

Powody awarii maszyn

Wszystkie mechaniczne urządzenia posiadają określony stan żywotności. Maszyny podczas eksploatacji na skalę przemysłową potrafią zużywać się niezwykle szybko. Wobec tego kluczowy jest ich serwis. Jeśli zakład produkcyjny zbagatelizuje działania prewencyjne, to może tym samym doprowadzić do wystąpienia awarii maszyn i związanymi z nimi przestojami na produkcji. Jak można zniwelować takie straty dla firmy?

Metody na skrócenie czasu awarii maszyn

✔️ Wdrożenie systemu CMMS

System dla zespołów Utrzymania Ruchu umożliwia analizę danych dotyczących maszyn i urządzeń. Pozwala na odpowiednie planowanie prac konserwacyjnych i znaczne skrócenie nieplanowanych przestojów na liniach produkcyjnych. System CMMS QRmaint pozwala analizować przestoje maszyn w czasie rzeczywistym. Dzięki czemu kierownicy UR podejmują decyzje dotyczące naprawy lub wymiany kluczowych urządzeń w zakładzie produkcyjnym na podstawie aktualnych danych. System pozwala operatorom maszyn na proste zgłaszanie awarii, bo to najczęściej oni jako pierwsi są w stanie zauważyć usterkę. Szybkie zgłoszenie awarii oraz automatyczne przypisanie do technika redukuje czas przestoju o ponad 60%.

✔️ Odpowiednie szkolenia

Wszystkie urządzenia i maszyny powinny posiadać instrukcję obsługi stworzoną przez producenta. Przed uruchomieniem maszyny każdy pracownik musi się z nią zapoznać. To tylko początek obsługi, pozwalający nabyć dalsze cenne informacje. Wraz z gromadzeniem wiedzy ważne jest również nabywanie doświadczenia. Odpowiednie wykorzystywanie maszyny wydłuży jej czas funkcjonowania. Jeśli maszyna ulegnie awarii, to odpowiednio przeszkolony i doświadczony pracownik może zareagować natychmiast. Szybka reakcja wpłynie na skrócenie czasu naprawy maszyny lub urządzenia.

✔️ Okresowe przeglądy

Każda maszyna wymaga stałego monitorowania, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia awarii. Do elementów wyposażenia, które najczęściej ulegają uszkodzeniom należą: wydechy, filtry powietrza, łańcuchy transportowe, układ napędowy. Dbając o stan maszyn, należy przeprowadzać przeglądy serwisowe z odpowiednią regularnością. Dzięki nim można na bieżąco nadzorować stan urządzeń. Pozwala to zapobiegać występowaniu ewentualnych usterek. Osoby odpowiednio przeszkolone zajmą się sprawdzeniem stanu podzespołów i są w stanie podjąć decyzje, jakie dalsze czynności należy wykonać. Dodatkowo dokonają także podziału ewentualnych działań na pilne i na takie, które można wykonać w innym terminie. Technicy podczas takiego przeglądu optymalnie wyregulują maszynę.

✔️ Dobry dostawca

Niezwykle istotny jest także jak najkrótszy czas oczekiwania na części zamienne. Oczywiście są elementy, które można nabyć u niemal każdego dystrybutora. Zdarzają się również części wymieniane rzadko, albo takie które sprowadza się tylko wyłącznie na życzenie klienta ze względu na duże koszty. Współpraca ze sprawdzonymi dystrybutorami ma dużą zaletę – w stacjonarnych magazynach znajduje się dużo części gotowych do wysłania klientowi. Jeśli tak nie jest, to wówczas istnieje szansa na szybkie sprowadzenie potrzebnych części z zagranicy.

✔️ Profilaktyka i planowanie z wyprzedzeniem

Warto zadbać o odpowiednio przeprowadzoną konserwację każdej maszyny. Pozwala to odkryć zużycie materiałów już na wczesnym etapie, podczas którego nie trzeba przerywać prac i można zamówić zamienniki. Jednak podczas wystąpienia awarii, kluczowa jest współpraca pomiędzy dystrybutorem części i serwisantem, która skróci czas wyłączenia maszyny z użytku. Na etapie kupowania nowych części można w przybliżeniu określić, po jakim czasie będzie wymagana ich wymiana.

✔️ Przekazanie kierownikowi utrzymania ruchu wysokiej jakości informacji

Niezwykle istotne jest przekazanie kierownikowi UR informacji, które odznaczają się wysoką jakością. Kluczowe aby zawierały one jak najwięcej szczegółów, co potem ułatwi podjęcie odpowiedniej decyzji. Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi powodów konkretnej usterki, okoliczności wystąpienia awarii, stanu maszyny, można przeprowadzić szybką relokację odpowiednich zasobów i wyposażenia. Z całą pewnością jest to jeden z największych funkcji pod kątem tematu optymalizacji czasu awarii.

✔️ Wyposażenie techników Utrzymania Ruchu

Na czas skrócenia występujących awarii lub usterek wpływa wyposażenie techników UR. Często muszą oni dorabiać poza zakładem klucze, ściągacze lub inne wyposażenie. Wobec tego taki sprzęt jak szybkie grzechotki czy klucze, a także inne nowoczesne i sprawne narzędzia, to niezbędne elementy pozwalające przyspieszyć naprawę maszyn.

✔️ Standaryzacja pracy Utrzymania Ruchu

Niezwykle pomocnym rozwiązaniem zmniejszającym czas trwania awarii i zwiększającym jakość pracy są instrukcje pracy UR. Niestety ludzka pamięć jest zawodna i nawet najbardziej doświadczony mechanik nie jest w stanie zapamiętać, jaki jest dokładny sposób demontażu, montażu, a także diagnostyki podzespołów maszyny. W takiej sytuacji wdrożenie instrukcji wyjaśniającej krok po kroku, jak wymienić niektóre elementy urządzenia, pozwoli zaoszczędzić czas, który wcześniej był przeznaczany m.in. na przeglądanie dokumentacji DTR.

✔️ Checklisty do wieloprzyczynowych awarii

Podczas pracy maszyn mogą wystąpić awarie lub usterki wywołane wieloma czynnikami. Poszukiwanie ich, a także spekulowanie pod kątem tego, jakie jeszcze elementy mogą mieć wpływ na powstanie danej awarii, przedłużają czas odpowiedniej diagnozy. Wobec tego stworzenie checklist w oparciu o poprzednie awarie, a także o to, o co należy zbadać, wykluczając tym samym następne punkty, umożliwi osobie eliminującej usterkę dokonanie szybszej diagnozy i tym samym dotarcie do jej głównej przyczyny.

✔️ Odpowiednie umiejscowienie działu Utrzymania Ruchu

Jeśli dział UR zostanie umiejscowiony w innym pomieszczeniu z dala od fabryki, to podczas wystąpienia awarii znacznie wydłuży się czas oczekiwania na dotarcie wsparcia technicznego, a to spowoduje duże straty. Wobec tego tak istotna jest relokacja techników wyposażonych w używane narzędzia bliżej linii produkcyjnych, a także gniazd, ponieważ pozwoli to zaoszczędzić bezcenny czas. Oczywiście przeniesienie nie dotyczy całego warsztatu.

✔️ Czas dotarcia technika na awarię

Czas przybycia technika UR do miejsca gdzie doszło do problemu jest również wliczony w czas awarii. Jeśli ma miejsce w niewielkiej hali produkcyjnej, to wówczas można liczyć taki czas w pojedynczych minutach. Sytuacja wygląda gorzej w momencie, kiedy dojdzie do niej na terenie większego parku maszynowego. Wówczas czas będzie się tylko wydłużał. W takim przypadku bardzo rozsądnym rozwiązaniem jest wyposażenie techników UR w trójkołowe rowery lub inny środek lokomocji. Pozwoli to na skrócenie czasu dotarcia do maszyny, ale również do magazynu, jeśli będą potrzebne narzędzia lub części wymienne. Koszyk z tyłu roweru idealnie nada się do położenia w nim laptopa do diagnostyki lub na różnego rodzaju używanych narzędzi.

Podsumowanie

Chcesz skrócić czas awarii maszyn? Zapoznać się z systemem CMMS, który diametralnie zniweluje reakcję działu UR na wszelkie usterki. Umów się na prezentację QRmaint i zadzwoń pod: +48 12 400 41 70.