Metody smarowania – Doskonalenie metod smarowania

Kierownicy zakładów, odpowiedzialni za właściwe smarowanie urządzeń mechanicznych, takich jak układy hydrauliczne, przekładnie czy sprężarki, z jednej strony chcieliby mieć pewność, że smarowanie jest właściwe, z drugiej zbyt często akceptują przerwy w ruchu jako zdarzenia normalne, a nie coś wyjątkowego. Jednak tylko właściwa, dokładna konserwacja urządzeń może uchronić przed przestojami, generującymi wysokie koszty napraw i ogromne straty w produkcji.

Według Japońskiego Instytutu Utrzymania Ruchu w Przedsiębiorstwach (ang. Japan Institute of Plant Maintenance – JIPM), niewłaściwe lub nieskuteczne smarowanie stanowi główną przyczynę mechanicznych awarii i strat produkcyjnych. Dla produkcji bowiem niezwykle istotnym czynnikiem jest to, by urządzenia mechaniczne były właściwie smarowane. Zbyt często zdarza się, że awarie maszyn są efektem złego smarowania bądź stosowania zbyt dużej lub zbyt małej ilości odpowiednich smarów. Wiele problemów bywa również spowodowanych stosowaniem niewłaściwego (czy też nieoptymalnego) oleju lub smaru albo zaniedbaniem regularnej wymiany lub uzupełniania płynów.

Do pozostałych, często spotykanych problemów zaliczyć można zanieczyszczenie oleju smarnego, stosowanie oleju o niewłaściwej lepkości, stopniu utlenienia i/lub niestabilności termicznej.

 Dostawcy

Ciężar odpowiedzialności za właściwe smarowanie nie musi, a nawet nie powinien spoczywać jedynie na barkach operatorów. Powinni oni domagać się silnego wsparcia ze strony dostawców smarów. Najlepsze wytwórnie oferują pełny katalog olejów i smarów, ze szczegółowymi danymi pochodzącymi z prac badawczo-rozwojowych. Przedsiębiorstwo wytwarzające środki smarne powinno zatrudniać doświadczonych specjalistów, którzy dobrze orientują się w tej dziedzinie, gotowych poświęcić swój czas na zrozumienie zasady działania urządzeń oraz służyć wiedzą i doświadczeniem przy rozwiązywaniu konkretnych problemów.

Dostawcy powinni pozostawać w bliskim kontakcie z klientami, reagować na ich potrzeby poprzez świadczenie takich usług, jak porady dotyczące konserwacji profilaktycznej, smarowania i sprzętu diagnostycznego, usług konsultingowych i szkoleń, usług związanych z poprawą parametrów oraz ulepszaniem systemów zarządzania smarowaniem, bez względu na odległość od zakładu klienta. Niezmiernie istotne jest też, aby dostawcy dobrze współpracowali z producentami wyrobów finalnych (ang. Original Equipment Manufacturer – OEM).

Dostawca smarów, oprócz beczek z olejem i smarem, powinien oferować produkty tworzące wartość dodaną w procesie produkcyjnym.

 Przeglądy

Pierwszym krokiem do poprawy metod smarowania jest przeprowadzenie szczegółowego przeglądu każdego elementu sprzętu wchodzącego w skład wyposażenia zakładu. Przegląd powinien obejmować wszystkie części ruchome, takie jak silniki elektryczne, przekładnie, łożyska czy tuleje.

Po dokonaniu oględzin wyposażenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub zasięgnąć rady u producenta (OEM) w celu określenia, czy personel utrzymania ruchu używa właściwych produktów i przeprowadza konserwację odpowiednio często. Po zlokalizowaniu krytycznych elementów wyposażenia należy sprawdzić jakość stosowanego oleju lub dokonać analizy drgań.

Autor: Deborah A. Hodson, Shell Lubricants