MEWA działa ekologicznie i w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju

  Firma MEWA zaopatruje w swoje czyściwa wielu klientów reprezentujących handel, przemysł, rzemiosło i gastronomię. Tekstylia przemysłowe oferowane są w ramach kompletnej usługi (full-service), tzn. czyściwa są dostarczane do klienta, odbierane do prania, ponownie dostarczane już czyste, a zużyte są wymieniane na nowe. Taka usługa już sama w sobie jest bardzo ekologiczna, bowiem czyściwo wielokrotnego użytku może być prane do 50 razy.

  W firmie MEWA realizowane jest strategiczne zarządzanie ochroną środowiska w oparciu o normy ISO, co jest z korzyścią dla klienta i dla środowiska naturalnego, bowiem MEWA bardzo oszczędnie wykorzystuje materiały, surowce i zasoby. 

  Nowoczesna technika w służbie ochrony środowiska

  MEWA pierze czyściwa, wykorzystując biodegradowalne środki piorące i czyszczące, dozując je w możliwe minimalnych dawkach. W porównaniu z tradycyjnymi metodami prania oznacza to redukcję obciążenia środowiska naturalnego o ponad 85%.

  Stosując specjalny system ponownego wykorzystania wody do płukania i do prania – technologię kaskadową – zaoszczędzić można do 50% wody, w porównaniu z tradycyjnie stosowanymi technologiami prania. Natomiast stosowane w procesach prania instalacje kotłów parowych są wyposażone w wysokotemperaturowe komory spalania i płuczki gazów spalinowych. Wszystkie procesy sterowane są automatycznie. Miesięcznie pranych jest w ten sposób ponad 9 mln sztuk czyściw.

  Instalacja oczyszczania zużytej wody. Zanieczyszczona głównie olejami woda używana podczas prania, poddawana jest procesowi oczyszczania, co pozwala uzyskać stopień czystości wody wynoszący 99,8%.

  Poza tym, nadająca się jeszcze do użytku woda jest odfiltrowywana z ostatniego płukania, uzdatniana i wykorzystywana ponownie w procesie prania. Brudna woda zanieczyszczona olejami, tłuszczami i rozpuszczalnikami, może być w ten sposób przekształcona w wodę o stopniu czystości wynoszącym nawet 99,8%. Wypłukiwane podczas prania z czyściw zużyte oleje wykorzystywane są ponownie jako źródło energii w zakładzie MEWY lub np. w lokalnych ciepłowniach.

  Dzięki tym wszystkim przedsięwzięciom w 2012 roku pozyskano w procesie prania niemal 7 mln litrów oleju.

  Ponowne wykorzystanie ciepła

  Ciepło odzyskiwane w procesie prania zamieniane jest w zakładach firmy MEWA w energię.

  MEWA stosuje wielostopniowe systemy odzyskiwania ciepła, które umożliwiają wykorzystanie ciepła odpadowego powstającego w zakładzie – w ten sposób woda używana w produkcji jest wstępnie nagrzewana i maszyny produkcyjne zasilane są całkowicie ciepłem odpadowym z większych instalacji. Umożliwia to pokrycie do 80 % zapotrzebowania energii przez linie piorące i suszące czyściwa tekstylne.

  MEWA stawia na zrównoważony rozwój

  W 2012 r. firma MEWA zainwestowała około 28,8 mln euro w innowacje w swoich zakładach, w tym w technologie służące ochronie środowiska. Ciągła optymalizacja urządzeń i instalacji technologicznych i ekologicznych pozwala sukcesywnie redukować obciążenie środowiska naturalnego.

  Ta strategia firmy MEWA została doceniona, bowiem jesienią 2013 r. MEWA nominowana została do Niemieckiej Nagrody za Zrównoważony Rozwój i zaliczona została do grona trzech najlepszych niemieckich firm w kategorii „Najbardziej zrównoważony produkt/usługa w Niemczech“.  

  To pokazuje, iż MEWA jest na dobrej drodze, realizując swoją koncepcję zrównoważonego rozwoju.