Miernik wibracji do analizy stanu silników i innych urządzeń rotacyjnych

Fluke Corporation wprowadza na rynek nowy typ wielofunkcyjnego, przenośnego miernika wibracji. Fluke 805 pozwala uzyskać informacje dotyczące amplitudy drgań silników, wentylatorów, pomp, skrzyń przekładniowych i innych urządzeń rotacyjnych.

Jest przyrządem adresowanym dla personelu zajmującego się wyszukiwaniem i usuwaniem awarii oraz podejmowaniem decyzji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu urządzeń do użytku.

Mierzy ogólny poziom drgań w zakresie częstotliwości 10…1000 Hz, stan łożysk (Crest Factor+) w zakresie częstotliwości 4…20 kHz oraz temperaturę badanego urządzenia.

Zawiera czujnik siły pozwalający skompensować rozbieżności pomiarów wynikające ze zmiennego kąta ustawienia końcówki pomiarowej i zmiennej siły dotyku.

Z ważniejszych cech przyrządu należy wymienić:

  • wewnętrzną pamięć na 3500 wyników pomiarów,
  • interfejs USB pozwalający na eksportowanie wyników pomiarów do programu Excel w celu tworzenia raportów określających trendy zmian,
  • wyświetlacz LCD, wyjście audio do bezpośredniego nasłuchu pracy łożysk,
  • możliwość podłączenia czujnika zewnętrznego w lokalizacjach trudno dostępnych.

www.fluke.pl