Mierniki w zastosowaniach przemysłowych

Mierniki, czyli przyrządy pomiarowe, są obecnie powszechnie stosowane praktycznie we wszystkich dziedzinach życia i działalności człowieka. Różnorodność i zakres mierzonych wielkości jest bardzo duży. Wynika to z dużej liczby wielkości fizycznych, jakie są dzisiaj kontrolowane i mierzone. Urządzenia różnią się też zakresem pomiarowym i dokładnością pomiaru. W zastosowaniach przemysłowych i produkcyjnych nie bez znaczenia jest przystosowanie urządzeń tego typu do pracy w trudnych i zmiennych warunkach.

Mierniki można podzielić na mierzące wielkości elektryczne i nieelektryczne. Zwłaszcza rynek mierników wielkości nieelektrycznych jest duży w porównaniu z innymi działami aparatury pomiarowej. Firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją tego typu mierników w zasadzie nie konkurują. Wielu dostawców specjalizuje się w pomiarach wybranych wielkości, równocześnie rozszerzając ofertę o czujniki, przetworniki i inne elementy systemów kontrolno-pomiarowych. Na rynku mierników działa wiele firm, co ma znaczenie dla użytkowników, którzy mogą wybierać wśród dużej oferty urządzeń. Rynek nie jest też zdominowany w takim stopniu jak inne przez producentów dalekowschodnich. Tam, gdzie mierzone wielkości są typowe, urządzenia importowane z Chin czy Tajwanu oferują dobry stosunek jakości do ceny. Polscy producenci dostosowują się do konkurencyjnego rynku, oferują urządzenia o coraz bardziej złożonych funkcjach, dużej odporności i trwałości. Przykładem takiego podejścia do potrzeb rynku jest Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej METROL, w którym większość opracowywanych i produkowanych urządzeń to przyrządy „inteligentne”, charakteryzujące się możliwością realizowania określonych procedur według ustalonego algorytmu i programu – decydujących o właściwościach przyrządu. Przyrządy te mają możliwości komunikacyjne poprzez specjalizowane interfejsy. Produkcja w METROLU ma charakter małoseryjny. Tu chyba jest przyszłość krajowych producentów mierników. Obecnie widać duże zapotrzebowanie rynku na mierniki wykorzystywane w systemach HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point – Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych), który ma na celu zapewnienie czystości higienicznej produktów spożywczych przeznaczonych dla konsumentów i jest wykorzystywany w firmach produkujących i handlujących produktami spożywczymi. Na takie potrzeby odpowiadają producenci aparatury pomiarowej – np. Geneza oferuje system monitoringu krytycznych punktów kontroli (KPK), jakimi są temperatura i wilgotność względna. Mimo że dla każdego rodzaju produkcji czy przechowalnictwa żywności ustala się indywidualny system kontroli HACCP, to cechą wspólną wszystkich procedur jest monitorowanie temperatury i/lub wilgotności względnej oraz archiwizowanie wyników badań. Geneza proponuje Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-198 pozwalający na równoczesny pomiar i monitorowanie temperatury w zakresie -100oC do +500oC w ośmiu punktach pomiarowych oddalonych od siebie do 100 metrów.

Autor: Bohdan Szafrański