Milionowy akumulator ZAP Piastów

    Ostatnio linie produkcyjne zakładów w Piastowie k. Warszawy opuścił milionowy egzemplarz akumulatora. Była to tegoroczna nowość produktowa: model Expedition Plus AGM, który został wyeksportowany do jednego z krajów skandynawskich.

    Aktualnie firma ZAP Sznajder Batterien SA, z wyłącznie polskim kapitałem, produkuje ponad 100 typów akumulatorów przede wszystkim dla potrzeb motoryzacji. Ponad 65% produkcji jest wysyłana do odbiorców w ponad 40. krajach świata.

    Corocznie rośnie liczba eksportowanych wyrobów a także powiększa się lista importerów. To m.in. wynik międzynarodowej aktywności handlowców z ZAP Sznajder Batterien SA, którzy uczestniczą we wszystkich znaczących imprezach branżowych. Przykładowo w 2009 r. ekspozycje akumulatorów z Piastowa można było oglądać na międzynarodowych targach w Dubaju, Bolonii i Paryżu.