Minimalny wzrost produkcji przemysłowej w marcu

  Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu 2012 r. o 10,7% wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosła o 0,7% wobec wzrostu o 4,6% w lutym, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.

  „Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,9% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,0% niższym w porównaniu z lutym br.” – głosi komunikat GUS.

  Produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w tym okresie o 31,6% m/m i wzrosła o 3,5% w ujęciu rocznym. W lutym wzrost wyniósł 12,0% r/r.

  „W stosunku do marca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 22 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 12,4%, maszyn i urządzeń – o 9,6%, artykułów spożywczych – o 8,9%, urządzeń elektrycznych – o 8,3%, w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji – o 7,1%, w produkcji wyrobów z metali – o 6,8%” – czytamy dalej w komunikacie.

  Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku wystąpił w 12 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 12,7%, w produkcji mebli – o 11,3%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 10,5%, wyrobów farmaceutycznych – o 8,9%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 7,4%, oraz koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,5%, podał też GUS.

  Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły w marcu 2012 r. o 0,1% wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosły o 4,5%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. W lutym wzrosły o 6,0% r/r (po korekcie).

  Ceny produkcji budowlano-montażowej nie zmieniły się w ujęciu miesięcznym, a w ujęciu rocznym wzrosły o 1,3%. W lutym w ujęciu rocznym wzrosły o 1,4%.

  „Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2012 r. były o 0,1% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Zanotowano wzrost cen w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja o 0,5%. Wzrosły również ceny w przetwórstwie przemysłowym 0 0,2%, w tym najbardziej produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 1,7%)” – głosi komunikat.

  W marcu 2012 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 4,5% wyższe niż przed rokiem. Najbardziej podniesiono ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 5,4%). Wzrosły również ceny w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (o 4,8%), przetwórstwo przemysłowe (o 4,4%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 3,6%), podał też GUS.

  Zdaniem analityków dane o marcowej produkcji przemysłowej potwierdziły, że polska gospodarka od pierwszych miesięcy nowego roku zaczyna wyraźnie zwalniać. Kolejny niewielki spadek zanotował także wskaźnik PPI. W efekcie dzisiejsze dane mocno skomplikują życie Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) wytrącając jej argumenty za – przesądzoną wydawałoby się – podwyżką stóp procentowych w maju.

  www.wnp.pl