Mistrzostwo Partner Serwis

  XXXVII Dni Nauki i Techniki Zagłębia Miedziowego to coroczne wydarzenie organizowane przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) w Legnicy wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG) w Lubinie. W ramach tego wydarzenia, co 2 lata organizowany jest konkurs „Mistrza Techniki NOT Zagłębia Miedziowego”, który ma na celu promocję wybitnych rozwiązań i innowacji w dziedzinie techniki i inżynierii.

  Nagrody w konkursie przyznawane są za wybitne i już wdrożone osiągnięcia w następujących dziedzinach:

  • nowych konstrukcji obiektów, maszyn, urządzeń i sprzętu,
  • nowych, wysoko wydajnych procesów technologicznych,
  • postępowych metod produkcji i rozwiązań organizacyjno – ekonomicznych,
  • kształtowania i ochrony środowiska oraz polepszenie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Partner Serwis już niejednokrotnie brało udział w w/w konkursie zdobywając nagrody m.in. za prekursorskie i innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie ciężkich rozruchów silników elektrycznych, czyli opracowanie rozruszników wiroprądowych WIRLEG.

  W tym roku oddział Partner Serwis w Legnicy zgłosił do konkursu innowacyjne rozwiązanie opracowane w zespole: Kazimierz Grygorcewicz, Panowie Ryszard Biernacki, Andrzej Herbut, Wojciech Smoliński z KGHM PM S.A. (ZG Polkowice – Sieroszowice) przy ścisłej współpracy z prof. dr hab inż. Janem Zawilakiem i dr inż. Tomaszem Zawilakiem z Politechnik Wrocławskiej. Innowacja dotyczyła silników synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi.

  Na podstawie przeprowadzonych w 2012 roku badań można było stwierdzić, iż możliwe jest zbudowanie silników prądu przemiennego o większej sprawności niż obecnie oferowane energooszczędne silniki indukcyjne. Aby to osiągnąć wymagane jest zastosowania w ich konstrukcji magnesów trwałych do ich wzbudzenia. Zmniejszenie prądu magnesującego polepsza współczynnik mocy oraz zmniejsza prąd pobierany z sieci zasilającej. Na podstawie doświadczeń eksperymentalnych stwierdzono, że silniki takie mogą być budowane w pełnym zakresie mocy znamionowych. Zdobyte doświadczenia z silnikami średniej mocy (P=110 i 160 kW) upoważniły do podjęcia prac nad budową silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o mocy większej niż 1 000 kW.

  Parametry techniczne tych silników w porównaniu z obecnie eksploatowanymi silnikami indukcyjnymi w klasie IE2 oraz oferowanymi przez producentów silników energooszczędnych w klasie IE3, są lepsze (zwiększa się współczynnik sprawności z h=(93-95)% na h=97,5%) co daje możliwość zakwalifikowania ich już dzisiaj do grupy silników w klasie IE4. Silniki elektryczne o tej klasie i o mocy powyżej 100 kW  nie są jeszcze produkowane w Europie.

  Stojany silników synchronicznych są wykonane i zasilane jak zwykłe silniki indukcyjne klatkowe. Różnica jest w budowie wirnika, zostały „dodane” magnesy trwałe. Dzięki tej operacji rozruch silnika odbywa się jak każdego silnika indukcyjnego, natomiast po rozruchu wirnik silnika obraca się z prędkością synchroniczną i ma zalety silnika synchronicznego.

  W tym samym roku po udanych próbach dokonanych na skonstruowanych silnikach zostały one wdrożone do eksploatacji i od tego czasu pracują w podziemiach Zakładów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w czerwcu bieżącego roku, a wyniki ogłoszone zostały podczas obchodów Dni Nauki i Techniki Zagłębia Miedziowego w dniu 17 października.

  Innowacja Partner Serwis – Silniki synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi – otrzymała I Nagrodę w Konkursie Mistrz Techniki Zagłębia Miedziowego 2013. Jest to prestiżowa nagroda w środowisku Zagłębia Miedziowego, promująca Partner Serwis w zakresie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie poprawy efektywności energetycznej.