Mitsubishi Hitachi zleciło dostawy do Kozienic

ENAP, spółka zależna notowanej na NewConnect firmy APS Energia, pozyskała od Mitsubishi Hitachi Power Systems zlecenie na dostawy do budowanej instalacji odazotowania spalin w Kozienicach.

Zlecenie o wartości 6,65 mln zł netto obejmuje dostawę i montaż transformatorów i rozdzielnic kontenerowych, montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz wykonanie instalacji elektrycznych.

Pod koniec lipca 2014 r. Enea zleciła MHPS budowę „pod klucz” kompletnych instalacji katalitycznego odazotowania dla kotłów OP-650 na blokach nr 1 i nr 2, opalanych węglem kamiennym i biomasą . Wartość kontraktu wynosi ponad 92 mln zł netto, a termin realizacji mija w maju 2016 r.

Inwestycja ma zapewnić ograniczenie emisji tlenków azotu z aktualnego poziomu 500 mg/m3u do poziomu ≤ 100 mg/m3u, co pozwoli na eksploatację kotłów zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa polskiego.

Spółka ENAP z Kozienic jest dostawcą usług instalacyjno-montażowych z zakresu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz producentem systemów szaf rozdzielczych.

W 2014 r. firma zanotowała wzrost przychodów z 9,4 mln zł do 17,4 mln zł. Zarząd spółki zapowiada, że w 2015 r. obroty mają rosnąć w tempie dwucyfrowym i osiągnąć rekordowy poziom. Natomiast zatrudnienie ma zwiększyć się z obecnych 95 do 110-120 osób.

– Zwiększenie inwestycji tylko w jednym sektorze energetycznym – wytwarzania energii – zapewni firmie wzrost przez najbliższe cztery lata – wskazał Dariusz Drabik, prezes ENAP.

– Inwestycje w energetyce, takie jak budowa nowych bloków, remonty i instalacje odsiarczania i odazotowania generują zwiększone zapotrzebowanie na nasze usługi i produkty – dodał.

Źródło: WNP