Mobil SHC™ Rarus – nowa generacja olejów do sprężarek powietrza

ExxonMobil wprowadził nową serię olejów Mobil SHC™ Rarus do sprężarek powietrza. W porównaniu do wiodących olejów syntetycznych, nowa generacja środków smarnych ExxonMobil utrzymuje swoją wysoką wydajność zdecydowanie dłużej. Testy wykazały nawet trzykrotne wydłużenie okresów pomiędzy wymianami oleju.

Oleje serii Mobil SHC™ Rarus są dostępne w trzech klasach lepkości (32, 46, 68) i przeznaczone szczególnie do smarowania śrubowych sprężarek powietrza. Seria Mobil SHC™ Rarus pomaga maksymalnie wydłużyć okres pomiędzy wymianami oleju przy jednoczesnym utrzymaniu skutecznej ochrony sprzętu pracującego w trudnych warunkach. Oleje Mobil SHC™ Rarus wyróżnia doskonała stabilność termiczna i oksydacyjna, spowalniająca proces starzenia się oleju. Jest to możliwe dzięki odporności na wytrącanie się osadów i tworzenie się lakieru. Przedłużona żywotność oleju oznacza dłuższe okresy pomiędzy wymianami, a to z kolei pozwala ograniczyć koszty i opóźnienia spowodowane konserwacją sprzętu.

Opatentowana metoda formulacji

Dzięki udoskonalonej kompozycji olejów bazowych oraz nowemu pakietowi dodatków, oleje Mobil SHC™ Rarus uzyskały bardzo wysoką ocenę swojej wydajności. Szeroko zakrojone testy potwierdziły także skuteczną ochronę przed zużyciem, rdzą i korozją, co pomaga wydłużyć żywotność sprzętu. Nowa seria olejów ExxonMobil zapewnia skuteczne smarowanie w skrajnie niskich i wysokich temperaturach oraz zapobiega wyciekom dzięki odporności na pienienie.

Ocena wydajności

Wykres 1 przedstawia porównanie wydajności oleju Mobil SHC™ Rarus (czerwona linia) z wiodącym olejem do sprężarek (szara linia) w ośmiu głównych kategoriach. Mobil SHC™ Rarus dystansuje konkurenta przede wszystkim pod względem trwałości, ochrony przekładni i łożysk oraz odporności na tworzenie się osadów i lakieru. KORZYŚCI – niższe koszty utrzymania i ograniczona liczba przestojów, a jednocześnie lepsza żywotność sprzętu i wyższa produktywność.

Ocena konkurencyjności

W teście sprężarki pracującej w temperaturze 130°C porównano działanie olejów serii Mobil SHC™ Rarus z pięcioma wiodącymi olejami do sprężarek. Mobil SHC™ Rarus wykazał się dwu-, a nawet trzykrotnie wyższą trwałością w porównaniu do innych testowanych olejów (wykres 2).

Więcej informacji o środkach smarnych Mobil oraz usługach ExxonMobil dla przemysłu uzyskasz w Dziale Pomocy Technicznej ExxonMobil (bezpłatna infolinia 0 800 44 11 603 lub TechDeskEurope@exxonmobil.com) oraz na stronach www.mobil.pl i www.mobilindustrial.com