Mocny wzrost produkcji przemysłowej

  Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu br. o 18,9% wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosła o 12,3% wobec wzrostu o 9,2% w lutym, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) we wtorkowym komunikacie.

  „Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 9,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i była o 2,3 % wyższa w porównaniu z lutym br.” – głosi komunikat.

  Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w tym okresie o 36,2% m/m, ale spadła o 10,8% w ujęciu rocznym. W lutym jej spadek wyniósł 24,7% r/r (po korekcie). W okresie styczeń-marzec br. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 9,4% wobec spadku o 3,2% w całym 2009 roku.

  „W stosunku do marca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 41,9%, urządzeń elektrycznych – o 33,3%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 27,7%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 18,9%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 17,9% oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 17,4%” – czytamy dalej w komunikacie.

  Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku wystąpił w 5 działach m.in. w produkcji napojów – o 17,8%, mebli – o 8,6% oraz maszyn i urządzeń – o 3,0%, podał też GUS.

  Dziesięciu ekonomistów, uwzględnionych w ankiecie agencji ISB, przewidywało, że produkcja przemysłowa w marcu wzrosła o 9,6% r/r. Ich oczekiwania wahały się od 7,3% do 12,1%.