Modernizacja Cementowni Rudniki

    W Cementowni Rudniki zakończono modernizację czterech silosów oraz budowę trzeciego stanowiska załadunku cementu luzem.

    Dzięki inwestycji zdolność załadowcza zakładu wzrosła o 30 proc.

    W czerwcu tego roku znacznie usprawniony został też system opróżniania cementu z silosów, dzięki zastosowaniu zespołu poduszek aeracyjnych, zasilanych z indywidualnych dmuchaw. Nowe, trzecie stanowisko załadunku cementu wyposażone jest w dwa zbiorniki buforowe o pojemności 220 ton każdy, przesiewacz cementu, automatyczną głowicę załadowczą oraz wagę, co pozwala na precyzyjne załadowanie żądanej ilości cementu.