Modernizacja kotła w MEC Koszalin

    Trwają prace modernizacyjne w kotłowni należącej do Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie obiekcie produkującym ciepło. Remontowany obecnie kocioł wykonany będzie w technologii ścian szczelnych z jednoczesnym przystosowaniem do współspalania miału węglowego i biomasy. Będzie to zatem druga jednostka w koszalińskiej MEC, która będzie spalała zrębki drewna.

    Roboty modernizacyjne prowadzone są przez Zakłady Remontowe Energetyki ELKO Sp. z o.o. z Raciborza – firmę specjalizującą się w produkcji, modernizacji i usługach montażowych w energetyce cieplnej.

    W kotłowni zakończono właśnie prace dotyczące wymiany części ciśnieniowej kotła, dokonano próby ciśnieniowej i odbioru technicznego. Jak podkreśla nadzorujący prace remontowe z ramienia Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie, Adam Mielniczek, specjalista ds. technologii ciepłowni, wszystkie prace wykonywane są zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem. Ich zakończenie zaplanowano na 30 września 2010 r.

    Efektem przeprowadzonej modernizacji będzie zwiększenie wydajności i sprawności kotła. Dla mieszkańców Koszalina ważny jest także efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza w ilości: dwutlenku siarki o 64 Mg/rok; tlenków azotu o 4,7 Mg/rok; tlenku węgla o 321,9 Mg/rok, dwutlenku węgla o 708 152,5 Mg/rok i pyłu o 1,2 Mg/rok.

    Całkowity koszt modernizacji wynosi ponad 4 tys. zł. Koszalińska spółka ciepłownicza otrzymała niskooprocentowany kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej woj. Zachodniopomorskiego w wysokości 3,2 tys. złotych.