Modernizacja systemu zasilania rafinerii w Gdańsku

    Rafineria Grupy LOTOS uruchomiła nowy system zasilania. W ramach kontraktu ABB, jako generalny wykonawca, wybudowało trzy rozdzielnie, które pozwolą na przyłączenie do rafinerii dodatkowych 40 MW mocy konieczne do zwiększenia zdolności przerobu ropy naftowej z 6 do 10,5 mln ton rocznie.

    Kontrakt na rozbudowę instalacji elektroenergetycznej rafinerii gdańskiej podpisano w marcu 2008 roku. Jest to jedno z większych tego typu przedsięwzięć realizowanych przez ABB w Polsce, a 14. miesięczny termin wykonania stanowi znaczne osiągnięcie zważywszy na skalę projektu. Na potrzeby systemu, ABB dostarczyło m.in. dwusystemową, 15. polową rozdzielnicę GIS na napięcie 110 kV, która jest obecnie największą rozdzielnią tego typu zainstalowaną w Polsce.

    W uroczystym przekazaniu nowej instalacji uczestniczyli przedstawiciele inwestora z Grupy LOTOS, głównego wykonawcy z firmy ABB oraz reprezentanci firm współpracujących. W ramach projektu ABB wybudowało trzy rozdzielnie wnętrzowe, które będą odporne na działanie warunków atmosferycznych. Najbardziej znacząca, na napięcie 110 kV, to 15 polowa rozdzielnia „Rafineria” wykonana w technologii GIS. W tym samym budynku usytuowano rozdzielnię na 6 kV zbudowaną z 19 pól rozdzielnicy ZS1. Trzecia to 17-polowa rozdzielnia 10 kV typu ZS1.ABB było też odpowiedzialne za budowę linii kablowych 110 kV, dostawę sterowników stacyjnych RTU 560; kompletu zabezpieczeń dla nowo planowanych rozdzielni; a także dostawę nowego i modernizację istniejącego systemu nadzoru i sterowania SCADA dla całego systemu zasilania rafinerii.

    ABB dokonało montażu wszystkich elementów, przeprowadziło uruchomienia i testy oraz szkolenie załogi. Zakres zadania obejmuje również współpracę nowego systemu energetycznego w zakresie łączności i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej z powiązanymi stacjami energetycznymi należącymi do PSE Operator i PERN.

    Przebudowa układu zasilania rafinerii związana jest ze strategicznym programem inwestycyjnym Program 10+ realizowanym przez Grupę LOTOS, którego celem jest zwiększenie efektywności wytwarzania produktów naftowych najwyższej jakości. Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań systemowych przez Grupę ABB gwarantuje niezawodność dostaw energii elektrycznej niezbędnej dla zwiększanych mocy przerobowych rafinerii gdańskiej.