Modernizacja w Ozimku

    Rozpoczęła się modernizacja procesu oczyszczania i obróbki cieplnej w Hucie Małapanew sp. z o.o. w Ozimku.

    Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii i wody, optymalizacja procesu oczyszczania odlewów oraz procesów obróbki termicznej odlewów, szczególnie walców staliwnych.

    Istotny jest także aspekt ekologiczny; zmniejszenie zużycia wody przemysłowej wpłynie automatycznie na zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków, a optymalizacja procesu oczyszczania wpłynie na znaczące ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

    Koszt przedsięwzięcia to ponad 6,5 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień 2011 r.

    Huta Małapanew należąca do GWARANT Grupy Kapitałowej S.A. jest jednym z największych w Polsce producentów odlewów staliwnych i walców hutniczych.