Modernizacja – wydłużenie żywotności napędów i uniknięcie do 55% emisji spalin

Dzięki uprzejmości: ABB Motion

Często zdarza się, że firma czeka, aż sprzęt dobiegnie końca okresu eksploatacji, a następnie w pełni go wymienia. Może to jednak skutkować kosztownymi nieplanowanymi przestojami oraz dużą ilością niepotrzebnych odpadów i złomu.

Nawet zanim napęd osiągnie przestarzałą fazę cyklu życia i nie kwalifikuje się już do wsparcia serwisowego, mogą Państwo wykonać usługi modernizacyjne, aby przywrócić napęd do aktywnej fazy cyklu życia. Wydłuża to jego żywotność nawet o 15 lat, pozwala uniknąć odpadów materiałowych związanych z przedwczesnym złomowaniem i pozwala uniknąć do 55% emisji CO2 w porównaniu z pełną wymianą. To opłacalne podejście oparte na obiegu zamkniętym.

Usługa modernizacji jest wykonywana na miejscu i polega na wymianie tylko niezbędnych komponentów, co pozwala uniknąć konieczności wyrywania i pełnej wymiany starego sprzętu, takiego jak szafy i okablowanie, a także zmiany prac budowlanych. Modernizacja przywraca pierwotną niezawodność sprzętu napędowego, potencjalnie zwiększając jego wydajność i zapewniając większą elastyczność dzięki nowym funkcjom.

Modernizacja umożliwia również dostępność najnowszych rozwiązań cyfrowych – takich jak oparte na chmurze monitorowanie stanu, które pozwala inżynierom serwisowym wykrywać awarie jeszcze przed ich wystąpieniem. Pozwala im to ograniczyć kosztowne przestoje i zoptymalizować wydajność systemu.

Kluczem do modernizacji jest to, że można ją przeprowadzić szybko, w tym samym czasie co regularną, zaplanowaną konserwację – minimalizując czas przestoju. Na przykład instalacje z przemiennikiem częstotliwości ABB ACS800 mogą zyskać nowe życie dzięki wymianie wewnętrznych komponentów na najnowszą technologię ACS880, zwykle w ciągu ośmiogodzinnej przerwy konserwacyjnej.

Dzięki uprzejmości: ABB Motion

Modernizacja w użyciu

Zmodernizowane napędy oferują wszystkie korzyści płynące z zastosowania nowych napędów – większą łatwość serwisowania, dłuższy czas pracy bez przestojów i niższy poziom harmonicznych – ale przy mniejszym śladzie węglowym i mniejszej ilości odpadów. Dla przykładu, szwedzkie przedsiębiorstwo energetyczne Jämtkraft zaoszczędziło 10 ton emisji CO2 dzięki takiemu obiegowemu podejściu – równowartość samochodu na gaz pracującego przez 5 lat. „Zakończyliśmy modernizację dziewięciu naszych istniejących napędów, aby wprowadzić je w aktywną fazę ich cyklu życia” – powiedział Anders Gjerstad, inżynier automatyki z Jämtkraft. „Ponieważ do modernizacji wykorzystaliśmy istniejące szafy, nie było konieczności wprowadzania istotnych modyfikacji w obecnej infrastrukturze. Zmniejszyło to ogólne wydatki, a jednocześnie pozwoliło nam zrealizować projekt w bardziej zrównoważony sposób”.

Zamykanie pętli obiegu zamkniętego

Często mówi się, że około 80% wpływu produktu na środowisko jest określane na etapie projektowania. Aby temu zaradzić, dostawcy inwestują badania i rozwój w „projektowanie dla obiegu zamkniętego” – gdzie sprzęt może być modernizowany i modernizowany przez cały cykl życia, a nie złomowany i wymieniany. Gwarantuje to, że jako społeczeństwo maksymalizujemy pełne wykorzystanie zasobów.

Wraz z rosnącą potrzebą działania w sposób bardziej zrównoważony, operatorzy instalacji mogą poprawić efektywność wykorzystania zasobów poprzez sposób, w jaki pozyskują i wykorzystują sprzęt, przedłużając żywotność aktywów zamiast kupować nowe.


Oswald Deuchar, globalny szef usług modernizacyjnych, ABB Motion