Moduły funkcyjne IO-Link ułatwiają integrację danych urządzeń

Rys 1: Typy danych, indeksy parametrów i struktury danych procesowych są już zawarte w modułach funkcji, co zapewnia użytkownikom oszczędność czasu.

Nowe moduły funkcyjne IO-Link firmy Leuze upraszczają integrację danych urządzeń z programami PLC.  Umożliwia to bezbłędną instalację i zapewnia oszczędność czasu dla użytkowników 

Moduły funkcyjne IO-Link firmy Leuze to potężne narzędzie dla producentów i operatorów, znacznie ułatwiające integrację danych urządzeń IO-Link z programami PLC. Użytkownicy mogą łatwo i szybko przenieść moduły funkcyjne do programu sterującego. Zapewniona jest obsługa popularnych systemów sterowania oferowanych przez producentów, takich jak Siemens, Beckhoff i Rockwell Automation. Innowacyjna koncepcja modułowa znacznie ułatwia odczytywanie i zapisywanie parametrów urządzenia. Moduły funkcyjne można pobrać bezpłatnie dla wszystkich produktów IO-Link firmy Leuze.

Szybka i niezawodna integracja

Każdy moduł funkcyjny jest dostosowany do czujnika IO-Link firmy Leuze. Moduły wykorzystujące oprogramowanie oszczędzają czas użytkowników – nie trzeba już szukać typów danych, indeksów parametrów i struktur danych procesowych. Zapobiega to również ewentualnym błędom w integracji danych urządzenia IO-Link.  Co więcej użytkownicy mogą uzyskać dane diagnostyczne podczas działania procesu i wykorzystać je do optymalizacji. Poszczególne składowe danych procesowych są łatwo dostępne dzięki funkcji parsera danych procesowych.

Rys 2: Firma Leuze dokładnie testuje każdy moduł funkcyjny przed wydaniem. Ułatwia to szybką i bezbłędną integrację danych urządzeń IO-Link.

Zmiana formatu i receptur podczas pracy

Kolejną zaletę dla użytkowników stanowi możliwość zmiany formatu i receptury podczas pracy: w trakcie trwania procesu receptury przechowywane w sterowniku PLC mogą być łatwo przełączane na czujnik przez program sterujący.

Rys 3: W sterowniku PLC można łatwo przechowywać różne receptury. W zależności od żądanego formatu PLC dokonuje przełączenia na urządzenie IO-Link – nawet podczas pracy.

Darmowe pobieranie

Firma Leuze oferuje możliwość bezpłatnego pobierania modułów funkcyjnych IO-Link . Więcej informacji można znaleźć na stronie www.leuze.com/io-link-fb. Kontakt pod adresem Info.PL@leuze.com 

Rys 4: Funkcja parsera danych procesowych ułatwia dostęp do poszczególnych komponentów danych procesowych

Leuze