Monitorowanie wszystkich urządzeń za pomocą jednej aplikacji Schaeffler OPTIME sprawia, że kontrola stanu wszystkich urządzeń jest opłacalna

  • Schaeffler OPTIME: Kompleksowe i zautomatyzowane monitorowanie stanu technicznego 
  • Wysoce skalowalne, bezprzewodowe rozwiązanie IoT
  • Łatwa instalacja kilkuset punktów w ciągu jednego dnia
  • Oszczędność kosztów do 50 procent w porównaniu z ręcznymi pomiarami offline

Ze względu na koszty, zainstalowane na stałe ciągłe monitorowanie stanu jest zazwyczaj stosowane tylko w przypadku maszyn produkcyjnych, które są bezpośrednio krytyczne dla procesu. Dlatego często zdarza się, że nawet 95 procent wszystkich urządzeń w zakładzie produkcyjnym nie jest w ogóle monitorowanych lub jest monitorowanych tylko okresowo za pomocą ręcznych pomiarów przyrządami diagnostycznymi. Dzięki Schaeffler OPTIME kompleksowe i zautomatyzowane monitorowanie stanu technicznego jest teraz korzystne cenowo dla działów utrzymania ruchu i użytkowników instalacji. Schaeffler OPTIME jest efektywnym i prostym w obsłudze rozwiązaniem o niskich kosztach, zaprojektowanym specjalnie do kompleksowej kontroli stanu wszystkich pośrednio krytycznych dla procesu maszyn i urządzeń.

Dzięki Schaeffler OPTIME kompleksowe i zautomatyzowane monitorowanie stanu technicznego jest teraz korzystną cenowo propozycją dla działu utrzymania ruchu i użytkowników maszyn. Schaeffler OPTIME jest efektywnym i prostym w obsłudze rozwiązaniem o niskich kosztach, zaprojektowanym specjalnie do kompleksowej kontroli stanu wszystkich pośrednio krytycznych dla procesu urządzeń.

Zautomatyzowana analiza danych dzięki eksperckiej wiedzy Schaeffler

OPTIME jest łatwo skalowalnym systemem, który składa się z bezprzewodowych, zasilanych bateryjnie czujników drgań, bramki i aplikacji do wizualizacji danych. Dane zebrane przez czujniki są analizowane przy pomocy specjalnie opracowanych algorytmów, które bazują na wiedzy technicznej Schaeffler, obszernym zasobie modeli fizycznych, opracowanych i udoskonalonych w ciągu wielu dziesięcioleci oraz na doświadczeniu w monitorowaniu stanu maszyn, które Schaeffler zgromadził w trakcie serwisowania łożysk. OPTIME pozwala na wczesne ostrzeganie o uszkodzeniach elementów maszyn, takich jak silniki elektryczne, wentylatory i pompy. Zapewnia również wczesne ostrzeganie o niewyważeniu, niewspółosiowości i uderzeniach. Aplikacja przedstawia trendy w formie wykresów i wizualizuje powagę zdarzeń za pomocą kolorów świateł drogowych, stanów alarmowych i innych informacji. Nadzorowane maszyny mogą być grupowane zgodnie z wymaganiami użytkowników, a ich stan może być prezentowany w różnych widokach dostosowanych do grupy użytkowników. Dzięki OPTIME, własne ekipy serwisowe i zewnętrzni wykonawcy usług serwisowych otrzymują konkretne zalecenia dotyczące wymaganych kroków naprawczych, dzięki czemu mogą łatwo zaplanować prace konserwacyjne, zapotrzebowanie prac serwisowych i zaopatrzenie w części zamienne w sposób terminowy i efektywny kosztowo.

Szybka i łatwa instalacja

OPTIME może być zainstalowany i uruchomiony bez wcześniejszego doświadczenia w monitorowaniu stanu, a kilkaset punktów pomiarowych może być łatwo uruchomionych w ciągu jednego dnia. Czujniki drgań są mocowane do monitorowanego punktu za pomocą śrub lub klejonego adaptera i są aktywowane przez dołączoną aplikację, która łączy się z nimi za pomocą komunikacji NFC. Wszystkie zainstalowane czujniki komunikują się autonomicznie między sobą i bramką, tworząc w ten sposób dedykowaną sieć mesh, która zalicza się do najbardziej niezawodnych i energooszczędnych typów sieci IoT stosowanych obecnie w przemyśle. Czujniki w sieci mesh przesyłają dane, kluczowe wskaźniki stanu maszyny (KPI), oraz surowe dane o drganiach i temperaturze poprzez bramkę do Chmury Schaeffler (IoT Hub). Oprogramowanie Schaeffler analizuje dane, a wyniki są wyświetlane w aplikacji, która obsługuje bardzo szeroki zakres urządzeń końcowych powszechnie używanych przez zespoły utrzymania ruchu i operatorów instalacji. Alternatywnie, wyniki analizy mogą być udostępniane do integracji z własnym środowiskiem IT klienta poprzez REST API.

Jest to łatwo skalowalny system, który składa się z bezprzewodowych, zasilanych bateryjnie czujników wibracji, bramy i aplikacji do wizualizacji uzyskanych danych analitycznych.

Oszczędność kosztów do 50 procent

OPTIME może przynieść oszczędności rzędu 50 procent w porównaniu z miesięcznymi pomiarami offline wykonywanymi za pomocą urządzeń ręcznych. Dzięki złożonej analityce opartej na algorytmach zapewnia również lepszą jakość monitorowania niż większość bezprzewodowych systemów CM online. Co więcej, OPTIME może być stosowany dla wielu urządzeń, dla których monitorowanie stanu nie było wcześniej komercyjnie opłacalne, co czyni go pierwszym rozwiązaniem zdolnym do zapewnienia przeglądu stanu maszyn, który jest naprawdę kompleksowy i obejmuje wszystkie podsystemy i środki pomocnicze. Jest to ważne, ponieważ zautomatyzowane monitorowanie stanu wszystkich urządzeń ma fundamentalne znaczenie dla niezawodnego zapobiegania nieplanowanym przestojom maszyn i instalacji.


Schaeffler