Nadszedł czas inteligentnych sieci bezpieczeństwa

Technologia inteligentnych sieci bezpieczeństwa jest zbadana, przetestowana i już dziś stosowana. Postęp techniczny w dziedzinie automatyki przemysłowej – zarówno w sprzęcie, jak i w oprogramowaniu – oraz sprawdzone i poprawione standardy bezpieczeństwa przyczyniły się do wdrożenia inteligentnych i programowalnych rozwiązań bezpieczeństwa. W zasadzie niemal cała architektura do stworzenia inteligentnej sieci bezpieczeństwa już jest dostępna. Na przykład wirtualnie każda nowa aplikacja do robotów przeznaczonych do przemysłu motoryzacyjnego używa przemysłowych sieci I/O (wejścia/wyjścia), takich jak DeviceNet, ControlNet, Profibus, Interbus, EtherNet/IP itd. Proces adaptacji otwartych sieci na rynku wciąż trwa.

Coraz więcej przedsiębiorstw wdraża system inteligentnej sieci bezpieczeństwa, m.in. dzięki ciągłej rynkowej adaptacji otwartych sieci

Uważane za nowe, potężne narzędzie biznesowe, inteligentne sieci bezpieczeństwa stały się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi rynku automatyki przemysłowej. Dodatkowo, mimo poprawiania osiągów bezpieczeństwa, obniżania podatności na działanie czynników zewnętrznych i pomocy przy polepszaniu wizerunku firmy, Inteligentne Sieci Bezpieczeństwa również dostarczają bardzo dużo korzyści jak np. obniżanie produkcyjnego KPI (KPI – Key Performance Indicators – kluczowe wskaźniki wydajności – jest to finansowy i nie-finansowy miernik używany do określenia celów, których może się podjąć organizacja. Miernik ten z kolei jest obrazem strategicznego przygotowania tejże organizacji). Ponadto, zgodność w międzynarodowych standardach bezpieczeństwa (takich jak IEC 61508 albo EN 954) doprowadziła do łatwiejszego zrozumienia przepisów dotyczących maszynowych oznaczeń OEM.