Nagroda dla Lotosu za Program 10+

    Lotos zdobył główną nagrodę w konkursie zorganizowanym przez Konsorcjum „Pomorski Klaster 3×20” za budowę instalacji do produkcji wodoru (HGU), w ramach realizacji Programu 10+.

    Budowę instalacji HGU zakończono 30 września br., a jej uruchomienie nastąpiło w połowie października. Łączne nakłady inwestycyjne podczas budowy instalacji wyniosły 84 mln euro. HGU przeznaczone jest do wytwarzania gazu wodorowego niezbędnego m.in. w procesach technologicznych działającej od niedawna instalacji hydroodsiarczania oleju napędowego (HDS) oraz instalacji hydrokrakingu (MHC), której uruchomienie zaplanowano na przyszły rok. Dzięki wykorzystaniu wodoru w procesach hydroodsiarczania i hydrokrakingu gdańska rafineria jest w stanie prawie całkowicie usunąć siarkę z produkowanych benzyn czy oleju napędowego, co ma pozytywny wpływ na środowisko oraz przyczynia się do wypełnienia surowych wymogów ekologicznych UE dot. produkcji paliw motorowych.

    Nowa instalacja HGU ma ok. 3,5 razy większą zdolność produkcyjną, niż podobna instalacja, obecnie eksploatowana w rafinerii w Gdańsku i umożliwia produkcję 7 ton gazu wodorowego na godzinę. Wsadem do instalacji HGU może być zarówno LPG, benzyna lekka, jak i gaz ziemny.

    Konsorcjum „Pomorski Klaster 3×20” zostało powołane dla promowania celów i zadań wynikających z Pakietu Klimatyczno – Energetycznego Unii Europejskiej. Liderem konsorcjum jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menadżerów. Jednym z zamierzeń klastra jest organizowanie corocznej edycji konkursu „Przyjazne Energie Pomorza na rzecz Pakietu Klimatyczno – Energetycznego Unii Europejskiej 3×20% do roku 2020”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów wdrożonych w latach 2004-2009 w województwie pomorskim w trzech kategoriach: oszczędzanie energii i zwiększanie efektywności energetycznej, wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych, redukcja emisji CO2.