Nagrody ABB przyznane

  ABB ogłosiło nazwiska laureatów dwóch konkursów „ABB IT Challenge” oraz „Konkursu o nagrodę ABB”.

  Laureatem Konkursu o Nagrodę ABB Edycja 2008/2009 i zdobywcą głównej nagrody w wysokości 25 000 PLN został dr inż. Artur Moradewicz z Instytutu Elektrotechniki w Warszawie za pracę doktorską „Energoelektroniczny System Zasilania Bezstykowego z Transformatorem Obrotowym – Modelowanie, Analiza i Projektowanie”

  Dwa równorzędne wyróżnienia po 10 000 PLN otrzymali:

  • Dr inż. Sławomir Judek – Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki za pracę doktorską „Zasilanie ruchomych odbiorników energii elektrycznej za pośrednictwem cewek powietrznych sprzężonych magnetycznie”
  • Mgr inż. Bogdan Fabiański – Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny za pracę magisterską „Projekt i wykonanie nowego sterownika robota przemysłowego IRp-6”

  Laureatem Konkursu ABB IT Challenge zdobywcą głównej nagrody w wysokości 25 000 PLN został inż. Robert Cupisz, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, za pracę inżynierską „Animacja postaci dla celów medycznych na podstawie danych otrzymywanych z systemów przechwytywania ruchu.”

  W tym konkurise jury również przyznało dwa równorzędne Wyróżnienia po 10 000 PLN:

  • Mgr inż. Michałowi Pelczarowi, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, za pracę magisterską „Zapisywanie przebiegu wykonania aplikacji wzbogacone o semantyke dziedzinową obliczeń i danych.”
  • Mgr inż. Łukaszowi Stasiakowi, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, za pracę magisterską „Weryfikacja tożsamości poprzez wykorzystanie cech dłoni.”