Najbezpieczniejszy producent gazów technicznych w Europie z Siewierza

    Siewierski zakład Air Products otrzymał europejską złotą nagrodę przyznawaną za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa. Chodzi o 1,5 mln godzin bez wypadku.

    Nagroda Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Gazów Technicznych (EIGA) to najbardziej prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie bezpieczeństwa. Przyznawane jest za 15 kolejnych lat lub 1 milion przepracowanych godzin bez wypadków powodujących straty w czasie pracy zakładu.

    – Bezpieczeństwo to jeden z priorytetów dla firmy. Organizujemy dla pracowników liczne szkolenia oraz stale informujemy ich o zasadach bezpieczeństwa, ponieważ tylko wspólny wysiłek może zapewnić nam osiąganie zamierzonych celów. Poza respektowaniem wymogów obowiązujących w całej branży, ustalamy także wewnętrznie bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa pracy – mówi Tadeusz Świerkosz, menedżer ds. bezpieczeństwa, Air Products.