Najlepsze praktyki w produkcji

Zgodnie z definicją synergii, efekt działania całości jest większy niż poszczególnych czynników. Ta definicja nie zawsze jednak sprawdza się w zagadnieniach produkcji. Każdy etap procesu produkcyjnego został tak zaprojektowany, by w efekcie powstawał kompletny produkt końcowy, przy czym zasada ta dotyczy zarówno produkcji dyskretnej, jak i wsadowej oraz procesowej. Proces wytworzenia produktu składa się z wielu etapów. Aby pomóc w usprawnieniu niektórych z nich, prezentujemy najlepsze praktyki i rozwiązania, które sprawdziły się w sektorze produkcji.

Zagadnienia opisane w tym artykule mogą być wskazówką do usprawnienia pewnych rozwiązań w każdym zakładzie. Są na tyle uniwersalne, że łatwo je wdrożyć w różnych etapach produkcji. Warto pamiętać, że wiele drobnych usprawnień sumuje się, rzutując na większą efektywność całości.

Autor: * Dział pod redakcją Michała Andrzejczaka