NAJWIĘKSZE W POLSCE TARGI ENERGETYCZNE – JESZCZE WIĘKSZE !

  Uprzejmie informujemy Państwa, że tegoroczne 19. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2006 będą jeszcze większe niż w ubiegłym roku. Do zwiedzania bielskich targów zaprasza ponad 550 wystawców, w tym ponad 60 wystawców z zagranicy – z Europy, Azji i Ameryki Północnej. Od wielu lat targi ENERGETAB są największymi targami energetycznymi w Polsce – stoiska rozlokowane są na powierzchni prawie 20 tys. m2.

  Spektrum prezentowanych urządzeń, aparatów, maszyn czy technologii obejmuje wszystko to, co do wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii jest niezbędne, nie wyłączając systemów informatycznych czy specjalistycznych pojazdów.

  Dzięki aktywnej współpracy ZIAD-u w Bielsku – Białej z Grupą Kapitałową PSE, Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Stowarzyszeniem Elektryków Polskich targom będą towarzyszyły liczne konferencje, seminaria i prezentacje. Przykładowo – drugiego dnia targów odbędzie się seminarium poświęcone technicznym sposobom poprawy jakości dostarczanej energii elektrycznej natomiast trzeciego dnia dyskutowane będą zawiłości norm dotyczących oświetlenia drogowego i miejsc pracy.

  Szczegółowe informacje o imprezach towarzyszących targom można znaleźć stronach www.energetab.pl. lub www.ziad.bielsko.pl

  Wielu wystawców zgłosiło swoje najlepsze wyroby do konkursu na najnowocześniejszy produkt. Ubiegać się można o tak prestiżowe wyróżnienia, jak: Puchar Ministra Gospodarki, Puchar Prezesa PTPiREE, Medale Prezesa SEP lub PSE S.A., Złotego Lwa im. Kazimierza Szpotańskiego, czy też medale i wyróżnienia ENERGETAB. Najciekawiej prezentowane wyroby mają szanse na Puchar redakcji miesięcznika ENERGETYKA.

  Cieszymy się, że energetycy upodobali sobie wrześniowe spotkania pod Szyndzielnią i gremialnie tutaj przyjeżdżają. A zatem – do zobaczenia w dniach od 12 do 14 września w Bielsku – Białej na targach ENERGETAB.