Najwyższy od 3 lat poziom inwestycji w SSE

  Ponad trzy czwarte inwestorów działających na terenie polskich Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) pozytywnie ocenia ich funkcjonowanie, a blisko 60 proc. z nich planuje nowe przedsięwzięcia w perspektywie najbliższych 2-3 lat.

  Nakłady inwestycyjne w polskich SSE w 2012 roku mogą wzrosnąć do 7,3 mld zł i osiągnąć tym samym najwyższy poziom na przestrzeni ostatnich 3 lat – stwierdzają autorzy kolejnego raportu poświęconego SSE w Polsce z firmy doradczej KPMG.

  Bieżący rok charakteryzuje się stabilizacją wskaźników operacyjno-finansowych inwestorów. Zgodnie z deklaracjami zarządów stref, w 2012 r. zostanie wydanych w Polsce 185 nowych zezwoleń na działalność gospodarczą, tj. o 2 punkty proc. mniej niż w rok wcześniej.

  Według szacunków, o około 3 proc. wzrośnie liczba miejsc pracy – do 249 tys. Prognozowane nakłady inwestycyjne mogą osiągnąć w 2012 roku poziom 7,3 mld zł, czyli o blisko 13 proc. więcej niż w roku ubiegłym i najwięcej od 2009 roku.

  Pomimo obowiązywania ustawy o SSE do 2020 roku, inwestorzy obecni w strefach zachowują optymizm w kwestii potencjalnych inwestycji, a 58 proc. badanych przedsiębiorców rozważa nowe przedsięwzięcia w ciągu najbliższych 2-3 lat. W tym samym okresie 60 proc. inwestorów zamierza zwiększyć zatrudnienie, a jedynie 3 proc. zapowiada ograniczenie liczby pracowników. Największy wzrost zatrudnienia planowany jest na terenie stref: krakowskiej, kamiennogórskiej oraz legnickiej.

  Wyniki badania świadczą o tym, że inwestorzy działający w strefach nie obawiają się zapowiadanego na 2013 rok wyhamowania polskiej gospodarki i są nadal skłonni inwestować w rozwój swoich przedsiębiorstw, stwierdzają autorzy.

  – Z naszych analiz wynika, że wydłużenie okresu funkcjonowania stref o 6 lat mogłoby spowodować łączny wzrost nakładów inwestycyjnych nawet o 40 mld zł – zauważa Kiejstut Żagun, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.