Napędy VFD – 4 podstawowe zalety

VFD napędy o zmiennej częstotliwości
Typowe zastosowania napędów o zmiennej częstotliwości to pompy, wentylatory, przenośniki, podnośniki, urządzenia przenoszące, obrabiarki, mechanizmy nożycowe oraz silniki z przekładnią. Źródło: Lenze Americas

Zapotrzebowanie rynku na efektywne sterowanie silnikami elektrycznymi, spowodowane rosnącymi kosztami energii i dążeniem do wyższej sprawności energetycznej, zaowocowało wzrostem popularności napędów o zmiennej częstotliwości (variable frequency drives – VFD).

Najnowsze osiągnięcia techniczne pomagają producentom oryginalnego sprzętu oraz integratorom systemów w rozwiązywaniu typowych problemów, z jakimi zmagali się od lat. Dzięki temu zespoły pracowników i specjalistów mogą wykonywać swoją pracę lepiej, w szybszy i łatwiejszy sposób, a także przy wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów.

1️⃣ Bezprzewodowa diagnostyka

Bezprzewodowa diagnostyka to przyszłość napędów VFD, niezależnie od tego, czy realizowana jest przez WiFi, Bluetooth, czy w inny sposób. W typowym zakładzie, w którym dostęp do napędu w zamkniętej przestrzeni może być ograniczony, inżynierowie mogą łączyć się bezpośrednio z systemem z pewnej odległości za pośrednictwem interfejsu bezprzewodowego wbudowanego w napęd. Dodatkowo oprogramowanie online umożliwia inżynierom diagnostykę problemu bez fizycznego kontaktu z napędem i jego obudową.

2️⃣ Elastyczna integracja

Napędy VFD z funkcjami ułatwiającymi elastyczną integrację pozwalają inżynierom na rozwiązywanie problemów związanych z aplikacją urządzenia i korzystanie z bardziej zaawansowanych programowalnych jednostek sterujących PLC.

Jeżeli producent sprzętu sprzedaje daną maszynę klientowi zarówno w swoim kraju, jak i poza jego granicami, lokalne trendy związane z wykorzystywanymi urządzeniami PLC nie są przeszkodą w integracji maszyny. Producent może wyposażyć napęd w różne opcje komunikacji i rozwiązać problem z aplikacją. Możliwe jest wybranie opcji sterowania, która pasuje do wszystkich urządzeń sterujących u każdego klienta.

Urządzenia VFD skonstruowane specjalnie na potrzeby elastycznej integracji zwykle zawierają podstawowy inwerter z modułami sterowania i modułami sieciowymi, które mogą być wybrane zależnie od potrzeb.

3️⃣ Pamięć modułowa

Już dawno minęły czasy, gdy technicy musieli znaleźć się przy panelu klawiatury, aby zaprogramować zamiennik napędu VFD. Już niebawem potrzeba korzystania z komputera PC lub nawet pamięci USB w celu przeniesienia konfiguracji na urządzenie zastępcze będzie należeć do przeszłości.

Obecnie napędy z wymienną pamięcią modułową sprawiają, że czynności konserwacyjne są łatwiejsze i szybsze. Eliminuje to również potrzebę podłączenia dodatkowego sprzętu. Jeśli urządzenie ulegnie awarii, jego zamiana na nowe czy zapasowe urządzenie jest prosta – polega na wyjęciu modułu pamięci ze starego urządzenia i włożeniu go do nowego.

4️⃣ Predykcyjne UR

Producenci zbierają ogromne ilości cennych danych pochodzących z posiadanych maszyn i, wykorzystując metody analizy biznesowej, używają ich do konserwacji predykcyjnej.

Technologie Internetu Rzeczy miały znaczący wpływ na przyspieszenie i uproszczenie przepływu informacji pomiędzy urządzeniem VFD a pracownikiem i z powrotem. Producenci zwykle wprowadzają zmiany do wszystkiego, począwszy od swoich maszyn aż po stosowane technologie, i reorganizują działy IT, by uprościć zbieranie, analizowanie i zastosowanie danych z napędów.

Z uwagi na charakterystykę sprzętu zespoły coraz częściej odchodzą od klasycznej komunikacji szeregowej i wybierają standard Ethernet jako metodę komunikacji sieciowej. Podstawowe działy IT są zaznajomione ze switchami Ethernet, hubami i routerami, co ułatwia integrację związaną z transferem danych.

Trzeba mieć świadomość, że złożone strategie komunikacji wymagają nowoczesnych urządzeń VFD do raportowania liczby cykli, poziomu produkcji, ilości przestojów, zużytej energii oraz innych parametrów potrzebnych do podejmowania lepszych decyzji w czasie rzeczywistym.


Joel Kahn jest Product Managerem w dziale inwerterów w firmie Lenze Americas.