Narzędzia pneumatyczne

Do największych zalet narzędzi pneumatycznych można zaliczyć: trwałość, prostotę budowy, niski koszt wykonania, a także łatwość obsługi i sterowania. Nie bez znaczenia jest też to, że napęd pneumatyczny nie powoduje iskrzenia, a więc narzędzia napędzane powietrzem są iskrobezpieczne. Na decyzję o ich zastosowaniu ma również wpływ ergonomia i wygoda operatora, która w przypadku powtarzających się czynności jest istotnym czynnikiem.

Trwałość narzędzi pneumatycznych jest uzależniona od jakości wykonania oraz odpowiedniej konserwacji. Z reguły koszt konserwacji i remontów jest niewielki. Należy pamiętać, aby urządzenia konserwować zgodnie z instrukcją obsługi oraz zwrócić uwagę na zachowanie dobrego stanu technicznego przewodów doprowadzających sprężone powietrze.

Czasem czynnikiem decydującym o zastosowaniu narzędzi pneumatycznych jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury – w większości przedsiębiorstw stosuje się powietrze jako źródło energii w postaci sieci sprężonego powietrza rozprowadzonej po budynku. Można założyć, że rozwiązania oparte na pneumatyce są bardziej ekonomiczne od elektrycznych, bowiem używając elektronarzędzia, trzeba wprowadzać dodatkowe elementy bezpieczeństwa związane z pracą operatorów. Narzędzia pneumatyczne można uznać za bardziej bezpieczne od elektrycznych – jeśli następuje jakakolwiek awaria związana ze źródłem przesyłania energii, to się nic nie dzieje, nie ma bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego człowiekowi, który obsługuje dane urządzenie. Wyjątkiem są oczywiście sytuacje, kiedy następuje uszkodzenie węża zasilającego narzędzie lub samego narzędzia, ale z reguły nie powoduje to równie groźnych skutków, jakie mogą być rezultatem uszkodzenia przewodu lub narzędzia elektrycznego (niebezpieczeństwo porażenia prądem).

Narzędzia pneumatyczne powinny być chronione przed upadkami i uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed zanieczyszczeniami. W miejscach narażonych na uszkodzenie mechaniczne powinny być stosowane węże zbrojone. Centralny Instytut Ochrony Pracy zwraca uwagę na działania, które mają zapobiec powstawaniu zagrożeń związanych ze stosowaniem węży doprowadzających sprężone powietrze. Węże powinny być: mocno przytwierdzone do łącznika narzędzia pneumatycznego za pomocą zacisków, gazoszczelne oraz podgrzewane w ciepłym pomieszczeniu (nie wolno ich przedmuchiwać parą). Ponadto węże zaopatruje się w odoliwiacze smarów oraz garnki kondensacyjne.

Poza bezpieczeństwem jest jeszcze inny aspekt związany z komfortem pracy przy stosowaniu narzędzi pneumatycznych – hałas. Narzędzia elektryczne generują bardzo duży hałas, natomiast generowany przez narzędzia pneumatyczne hałas zależy od tego, jaki jest to rodzaj narzędzia: w napędach turbinowych poziom hałasu jest porównywalny do hałasu generowanego przez narzędzia elektryczne, natomiast w przypadku zastosowania silników pneumatycznych łopatkowych hałas jest mniejszy. Mimo wszystko pracownicy muszą pracować w indywidualnych elementach ochronnych słuchu. Podobnie jest w samym procesie nitowania. Zazwyczaj, gdy narzędzie hałasuje, można je wyizolować w kabinie, jednak tu hałas powstaje w wyniku rezonansu elementów nitowanych.

Kolejną zaletą narzędzi pneumatycznych jest ich ergonomia. Oczywiście można wiercić otwory dużą, ciężką wiertarką elektryczną, ale lepiej zastosować pneumatyczną. Narzędzia pneumatyczne są lżejsze i mniejsze, przez co uzyskuje się łatwiejszy dostęp do miejsc, w których muszą być użyte.

Narzędzia te świetnie sprawdzają się tam, gdzie występuje pył (przemysł drzewny, ślusarnie). Również są często stosowane tam, gdzie zastosowanie innego rodzaju napędu może grozić wybuchem, na przykład w kopalniach, a także w miejscach o dużej wilgotności (również pod wodą). Wadą napędów pneumatycznych jest zależność prędkości narzędzia od obciążenia. Wynika to z fizyki zachowania się gazu – jego ściśliwości.

Narzędzia pneumatyczne głównie stosuje się do wykonywania otworów – wiertarki proste kątowe. Również bardzo popularnymi narzędziami pneumatycznymi są narzędzia do wykonywania połączeń nitowanych, czyli różnego rodzaju młotki pneumatyczne, podobnie praski pneumatyczne do wykonywania przetłoczek lub wykorzystywane do osadzenia łożysk lub wtłaczania łożysk do korpusów. W przemyśle drzewnym najczęściej narzędzia wykorzystywane są do obróbki gładkościernej, do wygładzenia powierzchni. Tam znajdują zastosowanie szlifierki, podobnie jak w pracach remontowych i naprawczych w lakierniach samochodowych do ścierania starej czy uszkodzonej warstwy lakieru.

Czasem w pracach remontowych, gdy jest potrzeba przykręcania lub odkręcania dużej liczby śrub, niezbędne jest zastosowanie klucza udarowego pneumatycznego, który daje nie tylko moment obrotowy, ale również uderzenie – impuls. Koła samochodów dokręcane są pneumatycznie ze względu na wygodę i krótki czas, w jakim można dokręcić śrubę z odpowiednio nastawioną siłą. Problem w połączeniach skręcanych polega na uzyskaniu właściwej wartości zacisku (odpowiednio dobrana siła, z jaką łeb śruby oprze się na powierzchni, którą ma docisnąć). Gdy moment dokręcenia śruby zostanie niewłaściwie nastawiony, może się to skończyć odkręceniem się koła samochodu podczas jazdy. Z uwagi na swoją wydajność narzędzia pneumatyczne są zwykle wykorzystywane do zastosowań przemysłowych dzięki korzystnemu stosunkowi mocy do masy własnej.

Narzędzia pneumatyczne firmy BOSCH przeznaczone są przede wszystkim do długotrwałej pracy w procesach produkcyjnych. Charakteryzują się zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych, perfekcyjną ergonomią i doskonałym wykonaniem. Na uwagę zasługuje technika CLEAN narzędzi pneumatycznych dla przemysłu firmy BOSCH. Umożliwia ona zasilanie narzędzi czystym, niezaolejonym powietrzem. Zwiększa to jakość pracy, polepsza warunki na stanowisku roboczym, oraz rozszerza zakres zastosowań, np. umożliwiając wykonywanie pracy w pomieszczeniach czystych. Technika CLEAN pozwala zmniejszyć zużycie powietrza o ok. 30% oraz wyraźnie obniżyć hałas pracy.

Ręczne narzędzia pneumatyczne ścierne firmy 3M Poland to m.in. przecinarki kątowe i proste, szlifierki typu Roloc oraz szlifierki proste. Wszystkie urządzenia są lekkie, a przy tym niezwykle wydajne i trwałe. Mają regulację wylotu powietrza, aby zapewnić komfort pracy operatora. Ergonomiczne rękojeści maszyn zostały wykonane ze specjalnego materiału Greptile, co zapewnia bezpieczeństwo pracy. Pneumatyczne szlifierki oscylacyjne 3M doskonale sprawdzą się przy wykonywaniu precyzyjnych prac szlifierskich oraz podczas obróbki wykończeniowej dużych powierzchni materiałów, takich jak metal, tworzywa sztuczne, drewno i powłoki lakiernicze. Szlifierki są lekkie, a przy tym mocne i wydajne, mają ergonomicznie zaprojektowane rękojeści, które doskonale dopasowują się do dłoni i zapewniają wygodę w użytkowaniu.

Narzędzia pneumatyczne firmy Chicago Pneumatic serii CP-Industrial Tools to szeroka gama produktów obejmująca w chwili obecnej niespełna 300 pozycji. Znajdują one szczególnie szerokie zastosowanie w procesie produkcyjnym przy obróbce metali, w przemyśle meblowym, w działach utrzymania ruchu oraz wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność zastosowania niezawodnych oraz cechujących się wysoką wydajnością urządzeń.

Seria CP-lndustrial Tools  zawiera poszerzoną ofertę doskonałych szlifierek oscylacyjnych, wkrętarek, szlifierek taśmowych oraz kątowych, wiertarek, kluczy kątowych, szlifierek trzpieniowych oraz bardzo bogaty wybór kluczy udarowych. Każdego roku w Centrum Doskonalenia Badań i Rozwoju Chicago Pneumatic opracowywanych jest około 200 nowych typów i odmian narzędzi.

Pneumatyka cały czas silnie się rozwija, producenci zaczynają ją stosować w miejscach, gdzie do tej pory nie była ona wykorzystywana. Jeszcze kilkanaście lat temu nie stosowano choćby młotków pneumatycznych, a jak widać, obecnie dopracowywane są najmniejsze detale umożliwiające dokładniejszą i bardziej wydajną pracę narzędzi pneumatycznych.

Rosnące zapotrzebowanie na produkty elektroniczne wymusza na ich producentach zwiększenie wolumenu produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej jakości produktów, ze szczególnym uwzględnieniem poprawności montażu. Firma Atlas Copco wprowadziła na rynek nową serię wkrętaków pneumatycznych LUM 02 do montażu urządzeń elektronicznych.

Narzędzia te, w zależności od wybranego modelu, pozwalają precyzyjnie wykonywać wszystkie połączenia w zakresie momentów 0,025–0,6 Nm przy zachowaniu stałej powtarzalności procesu. Zakres prędkości obrotowej w przedziale 350–1800 obr./min pozwala idealnie dopasować narzędzie do aplikacji klienta i maksymalnie skrócić czas procesu skręcania. Wkrętaki zasilane są standardowym ciśnieniem roboczym 6,3 bara, a zapotrzebowanie powietrza wynosi tylko 0,16 l/s. W połączeniu z małym ciężarem i ergonomiczną konstrukcją są niezbędne wszędzie tam, gdzie trzeba szybko i pewnie skręcać wiele małych śrub.

Narzędzie przemysłowe źródłem wyładowań elektrostatycznych

Obudowy narzędzi pneumatycznych wykorzystywanych w montażu podzespołów i urządzeń elektrycznych mogą magazynować ładunek statyczny. Atlas Copco oferuje narzędzia z certyfikatem ESD w standardowym zakresie modeli wkrętaków najczęściej stosowanych w branży budowy urządzeń elektronicznych. Oznacza to gwarancję ochrony przed uszkodzeniem podzespołów elektronicznych przez niekontrolowane wyładowanie elektrostatyczne (ESD) pochodzące z narzędzi.

Klucze obrotowe zasilane pneumatycznie Atlas Copco muszą zostać zainstalowane tak, aby obudowa narzędzia była uziemiona, w celu spełnienia wymagań standardu zatwierdzenia ESD. Najprostszym sposobem, aby to uzyskać, jest zainstalowanie narzędzi w miejscu pracy ze specjalnym przewodzącym giętkim przewodem pneumatycznym Atlas Copco gwarantującym, że żaden ładunek elektrostatyczny nie zostanie zmagazynowany na powierzchni wkrętaka lub stosowanej nakładce.

Utrzymuj swoje narzędzia w doskonałej formie

Podobnie jak inne maszyny, również przemysłowe narzędzia pneumatyczne wymagają regularnych przeglądów i napraw w celu utrzymania ich oczekiwanej wydajności i niezawodności. W ramach części programu Industrial Technique Preventive Maintenance utrzymamy twoje narzędzia w doskonałej formie w określonym czasie za określoną kwotę. Dla twojej firmy oznacza to mniej przestojów, niższy koszt reperacji narzędzi oraz kontrolę nad budżetem związanym z utrzymaniem ruchu. Najważniejsze jest, że uwalnia cię to od spraw związanych z naprawą narzędzi i pozwala skoncentrować się na zasadniczej pracy.

Program PREVENTIVE MAINTENANCE oferuje:

• umowy dostosowane do potrzeb,

• mniej przestojów i napraw awaryjnych,

• utrzymanie wysokiej jakości produkcji,

• ciągły nadzór nad stanem narzędzi i części zapasowych,

• dostępność kompletu części zapasowych,

• mniej części zapasowych i zrezygnowanie z narzędzi zastępczych,

• kontrolę nad budżetem utrzymania ruchu,

• przedłużoną żywotność narzędzi,

• mniejsze koszty związane z administrowaniem i logistyką.

Dlaczego należy stosować PREVENTIVE MAINTENANCE?

Zapobiegawcze przeglądy identyfikują części, które wymagają naprawy lub natychmiastowej wymiany oraz przedłużają żywotność narzędzi, utrzymując je w doskonałej formie. Zmniejszają również przypadki defektów narzędzi i liczbę napraw awaryjnych, jednocześnie zwiększając produktywność i jakość produkcji oraz zmniejszają ryzyko przekroczenia budżetu utrzymania ruchu.

Regularne naprawy są istotne

Dla pneumatycznych kluczy i wkrętarek regularne naprawy są istotnym elementem zmniejszenia ścierania się prowadzących krawędzi urządzeń i przekładni planetarnych. Ścieranie to ma wpływ na pracę i jakość układu przenoszenia napędu, a po upływie pewnego czasu może prowadzić do uszkodzenia narzędzia. W narzędziach pulsacyjnych im wyższa prędkość i przenoszony moment, tym szybsze są straty oleju. Bez regularnych przeglądów i napraw wydajność narzędzi ulega zmniejszeniu i w najgorszym przypadku podzespół wibrujący może ulec zniszczeniu.

Co uwzględnia umowa PREVENTIVE MAINTENACE

Umowa związana z programem Industrial Technique Preventive Maintenance gwarantuje regularny serwis twoich narzędzi wykonywany przez wykwalifikowany zespół ITS Engineers w jednym z dedykowanych centrów serwisowych. Umowa określa zalecany przedział czasowy dla przeglądu narzędzi zgodny z zaleceniami producentów.

Przeglądy i naprawy uwzględniają demontaż, czyszczenie, naoliwienie/smarowanie oraz wymianę oleju/smarów, inspekcję, ustawienie i sprawdzenie prawidłowości działania narzędzi. Możecie również Państwo wybrać odpowiednie standardowe moduły ofertowe, sprawdzanie i kalibrowanie narzędzi u Państwa w zakładzie lub w naszym centrum serwisowym, itd.

Oferujemy również planowanie i przechowywanie danych w ramach mowy.

Stałe koszty roczne

Umowa PREVENTIVE MAINTENACE z firmą ITS zapewnia kontrolę nad Państwa budżetem utrzymania ruchu poprzez wyeliminowanie defektów narzędzi i innych niezaplanowanych wydatków.

Zapewniamy utrzymanie stałych kosztów związanych z utrzymaniem ruchu w zależności od Państwa wymogów. Nasze opłaty związane są bezpośrednio ze sposobem zastosowania narzędzi, uwzględniając ich cykl produkcyjny i wartości ustawionych momentów pracy.

Jeżeli zauważymy, że wymagana jest dodatkowa usługa podczas wykonywania naprawy lub przeglądu, niezwłocznie o tym Państwa powiadomimy, przedstawiając jednocześnie pełną ofertę obejmującą koszt i czas wykonania tej dodatkowej usługi.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem szczegółów dotyczących programu PREVENTIVE MAINTENACE lub ogólnych informacji o oferowanych przez nas usługach, prosimy o kontakt, wysyłając e-mail na adres info@its-ee.com, lub odwiedzenie strony www.its-ee.com.

Autor: Ewa Zbierajewska