NCBR przeznaczy 378 mln zł na IT dla naukowców

    Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekaże prawie 378 mln zł na inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

    Pieniądze trafią do 10 instytutów naukowych i szkół wyższych wyłonionych w ostatnim konkursie w perspektywie finansowej 2007-2013. Wśród rekomendowanych przedsięwzięć, w sześć, w których wartość wydatków kwalifikowanych wynosi mniej niż 15 mln zł, dofinansowano łączną kwotą 72,9 mln zł. Cztery projekty dostały razem 305 mln zł – w każdym z nich wartość wydatków kwalifikowanych przekraczała 15 mln zł. Dzięki inwestycjom zmodernizowana infrastruktura informatyczna będzie służyć do łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi, a naukowcom pozwoli na prowadzenie badań i prac rozwojowych przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii.

    Konkurs zrealizowany został w ramach Działania 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. O dofinansowanie mogły starać się jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład sieci naukowych, konsorcjów naukowych i naukowo przemysłowych, uczelnie, jednostki wiodące MAN (miejskie akademickie sieci naukowe), Centra Komputerów Dużej Mocy, a także spółki powołane z udziałem ww. podmiotów niedziałające dla zysku.

    W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauk przeznaczono w sumie 1,5 mld zł.