Nord-Lock aktualizuje swój standardowy asortyment o nakrętki Kombi w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie

Nord-Lock wprowadza nakrętkę kombi, w rozmiarach od M6 do M16, jako część standardowej gamy produktów, jako bezpośrednią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie producentów na rozwiązania przyczyniające się do bardziej wydajnych operacji. Nakrętka kombi Nord-Lock® posiada parę oryginalnych podkładek Nord-Lock, co oznacza, że łączy części wcześniej montowane oddzielnie w jeden zintegrowany produkt.

Celem i udowodnionymi zaletami nakrętki kombi jest umożliwienie łatwiejszego i szybszego montażu w szeregu zastosowań przemysłowych. Wynika to przede wszystkim z konieczności obsługi wielu luźnych części przy produkcji, co może prowadzić do nieprawidłowego montażu lub przypadkowego upuszczenia części, nakrętka kombi w pełni eliminuje to ryzyko.

Zalety nakrętek kombi mają zastosowanie i są przydatne w wielu branżach. Głównymi beneficjentami nakrętek kombi są jednak producenci zajmujący się montażem seryjnym, którzy mogą spodziewać się wzrostu wydajności dzięki zmniejszeniu liczby luźnych części używanych w powtarzalnym i czasochłonnym procesie produkcyjnym. Ponadto w zastosowaniach, w których dostęp i montaż są utrudnione, nakrętka kombi może znacznie usprawnić operacje.

„W Nord-Lock przede wszystkim myślimy o sobie jako o partnerze w zakresie rozwiązań śrubowych, co oznacza zwracanie szczególnej uwagi na wyzwania konkretnych klientów i wszystkich branż. Aktualizacja naszej standardowej gamy produktów o nakrętkę kombi bardzo wyraźnie świadczy o takiej mentalności organizacyjnej i naszej zdolności do szybkiego reagowania na potrzeby klientów” – mówi Graham Souter, wiceprezes, szef jednostki biznesowej Nord-Lock.

Nord-Lock ma długą tradycję wprowadzania na rynek rozwiązań w zakresie połączeń śrubowych, ukierunkowywania i rozwiązywania rzeczywistych wyzwań. Fakt, że nakrętka kombi Nord-Lock stała się częścią standardowego asortymentu produktów Nord-Lock, w następstwie zapytań w kluczowych branżach, świadczy o silnej uważności i nastawieniu na ciągłe poszukiwanie sposobów wspierania klientów.