Norweskie Siły Zbrojne rozszerzają zakres zastosowania systemu IFS Applications

Rozwiązanie firmy IFS zostało udostępnione dodatkowemu personelowi Marynarki Wojennej i obejmuje teraz 2500 użytkowników w Siłach Zbrojnych, umożliwiając zarządzanie konfiguracją, MRO oraz logistyką w sytuacjach krytycznych.

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że Królewska Marynarka Wojenna Norwegii zdecydowała się rozszerzyć zakres zastosowania systemu IFS Applications™ poprzez zakup dodatkowych licencji użytkownika. 

Od 1999 roku Norweskie Siły Zbrojne (Siły Powietrzne, Armia Norweska oraz Marynarka Wojenna, w tym Straż Przybrzeżna) korzystają z systemu IFS Applications jako rozwiązania do logistyki wojskowej w celu zarządzania krytycznymi procesami, takimi jak zarządzanie konfiguracją, w tym zarządzanie dokumentacją i częściami zamiennymi, obsługą techniczną, naprawami i remontami (MRO), a także łańcuchem dostaw.

Niedawna decyzja Marynarki Wojennej dotycząca zakupu dodatkowych licencji użytkownika oznacza, że rozwiązanie firmy IFS dla tej branży będzie dostępne dla większej liczby pracowników stacjonujących na okrętach oraz na lądzie. Rozwiązanie jest wdrażane na okrętach oraz w placówkach lądowych i umożliwia integrację z rządowym systemem zarządzania finansami i kadrami. Aby spełnić wymagania operacyjne Marynarki Wojennej dotyczące sześciomiesięcznego działania w trybie autonomicznym, rozwiązanie firmy IFS umożliwia standardowe przetwarzanie zadań i replikowanie danych z główną bazą danych zarówno podczas działań, jak i po ich zakończeniu.

„System IFS Applications to jedyne rozwiązanie, które spełnia rygorystyczne wymagania operacyjne Sił Zbrojnych, a w szczególności Marynarki Wojennej” — mówi Graham Grose, dyrektor IFS A&D. „Sprawna logistyka obronna i efektywne zarządzanie zasobami są procesami krytycznymi, ponieważ wspomagają działania całego personelu wojskowego, zarówno stacjonującego na morzu, jak i w kraju”.

„Jesteśmy bardzo dumni z niezmiennego zaufania, jakim Królewska Marynarka Wojenna Norwegii darzy nasze rozwiązanie” — mówi Glenn Arnesen, prezes IFS Scandinavia. „Ścisła współpraca z Norweskimi Siłami Zbrojnymi umożliwiła nam zintegrowanie sprawdzonych praktyk z naszą technologią, w wyniku czego otrzymaliśmy unikatowe rozwiązanie dla tej branży, obejmujące wszystko od zarządzania projektami i przebiegu zatwierdzania, zarządzania konfiguracją, zarządzania dokumentacją i archiwizacji, do realizacji projektu i zarządzania magazynowaniem, zaopatrzeniem, serwisem gwarancyjnym i zmianami”.

Więcej informacji na temat rozwiązań firmy IFS dla sektora lotnictwa i obrony jest dostępnych tutaj.

Fot. IFS