Nowa Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE – wybrane zagadnienia

29 grudnia 2009 r. wejdzie w życie nowa Dyrektywa Maszynowa (MD) pod numerem 2006/42/WE, którą państwa członkowskie UE powinny wdrożyć do praw krajowych nie później niż do 29 czerwca 2008 r. To istotne daty, ponieważ nie przewiduje się okresu przejściowego implementacji, wobec czego producenci i dostawcy maszyn powinni być świadomi wymagań nowej dyrektywy i przygotowani, by im sprostać. Różnice pomiędzy dyrektywami, starą 98/37/WE a nową 2006/42/WE, są znaczne, zwłaszcza w obszarach związanych z zakresem stosowania MD, oceną zgodności i wprowadzaniem maszyn i elementów bezpieczeństwa na rynek UE.

Obecna MD 98/37/WE formułuje wymagania dla: a. maszyn, b. wyposażenia wymiennego, c. elementów bezpieczeństwa. MD 2006/42/WE poszerza zakres o: d. osprzęt do podnoszenia, e. łańcuchy, liny i pasy, f. odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu, g. maszyny nieukończone.

W związku ze znacznym rozszerzeniem zakresu MD na nowo definiuje lub uściśla podstawowe pojęcia. Definicja maszyny została rozszerzona w stosunku do 98/37/WE o maszyny: przenośne, instalowane na pojazdach i konstrukcjach budowlanych oraz nieukończone.

MD 2006/42/WE bardziej precyzyjnie niż obecna specyfikuje maszyny i urządzenia, których nie obejmuje. Rozszerza zakres maszyn wyłączonych w stosunku do obecnej o:

  • elementy bezpieczeństwa przeznaczone do użytku jako części zamienne identycznych elementów i dostarczane przez producenta oryginalnej maszyny;
  • maszyny zbudowane i przeznaczone do celów badawczych w laboratoriach;
  • sprzęt elektryczny wysokiego napięcia (aparatura rozdzielcza i sterownicza, transformatory);
  • wyposażenie elektryczne niskonapięciowe objęte dyrektywą LVD 73/23/EWG (AGD, sprzęt informatyczny, audiowizualny, biurowy, aparatura rozdzielcza i sterownicza, silniki).

Nowa MD nie obejmuje maszyn, które są wykorzystywane do podnoszenia osób, a nie są do tego przeznaczone. Wskazuje jednak, że zgodnie z Dyrektywą Narzędziową 89/655/EWG możliwe jest takie działanie po określeniu procedur bezpiecznej pracy i podjęciu odpowiednich środków redukujących ryzyko do poziomu akceptowalnego.

Nowa MD rozszerza listę maszyn podwyższonego ryzyka (zał. IV) o dodatkowe rodzaje obrabiarek do drewna (pilarki tarczowe i taśmowe) oraz przenośne maszyny montażowe i inne udarowe uruchamiane za pomocą nabojów. Z załącznika IV usunięto maszyny do wytwarzania materiałów pirotechnicznych. W załączniku V zestawiono elementy bezpieczeństwa. Praktycznie wszystkie stosowane w maszynach techniczne środki bezpieczeństwa, odgradzające (osłony) i nieodgradzające (środki ochronne), nadzorujące dostęp do części ruchomych mieszczą się w tym wykazie.