Nowa instalacja w polskiej chemii

  Największy w kraju producent parafin Polwax oddał do użytku nowoczesną instalację odolejania gaczy parafinowych w zakładzie produkcyjnym w Jaśle. Warta 12 milionów złotych inwestycja zwiększy zdolności produkcyjne spółki o 5 tysięcy ton produktów i kilkukrotnie przyspieszy procesy technologiczne.

  Polwax, to największy polski i jeden z wiodących w Europie producentów i dystrybutorów parafin rafinowanych i odwanianych. Oddana do użytku instalacja, wykorzystuje technologię statycznej krystalizacji firmy Sulzer, przyczyni się do zwiększenia produkcji i znacząco poprawi wskaźnik odolejania. To również przeskok technologiczny i kolejny krok w kierunku zwiększenia podaży wysoko przetworzonych i specjalistycznych produktów dla odbiorców z różnych branż przemysłowych.

  – Rynek zweryfikował nasze zamierzenia i strategię i dziś otwieramy kolejny etap w naszej historii – mówi Dominik Tomczyk, prezes zarządu spółki. – Oferującą coraz bardziej zaawansowane i innowacyjne produkty – dodaje menedżer.

  Komory Sulzera umożliwiają produkcję parafin standardowych z gaczy parafinowych wykorzystując odmienne temperatury krystalizacji poszczególnych frakcji węglowodorów (krystalizacja frakcjonowana). W efekcie następuje rozdzielenie parafin makrokrystalicznych, stanowiących główny produkt odolejania (parafiny standardowe) od izoparafin oraz węglowodorów o niższej temperaturze krzepnięcia, nazywanych umownie „olejem potnym”. Przewagę komór Sulzera nad obecnie stosowanymi w spółce „komorami potnymi” stanowi możliwość precyzyjniejszego sterowania temperaturą procesu, odzyskiwanie części energii z procesu (a więc jej mniejsze jednostkowe zużycie) oraz wyeliminowanie zrzutu ścieków przez zamknięcie obiegu wody technologicznej.

  – Rynek zmienia się z roku na rok. Rosną wymagania technologiczne odbiorców i pojawiają się nowe możliwości zastosowań wosków i parafin. Obserwujemy trendy i tendencję dostosowując do nich naszą ofertę z przekonaniem, że innowacje tworzą stabilną i najważniejszą podstawę rozwoju przedsiębiorstwa. Ta inwestycja, to kolejny krok w tym kierunku – wyjaśnia Jacek Stelmach, wiceprezes Polwaxu.

  Spółka dysponuje dwoma centrami produkcyjno-logistycznymi w Czechowicach-Dziedzicach i Jaśle. Wyroby spółki znajdują liczne zastosowania w przemyśle m.in. drzewnym, gumowym, papierniczym oraz w procesie produkcji nawozów sztucznych. Spółka, wykorzystując osiągnięcia własnego biura badań i rozwoju, koncentruje się na tworzeniu innowacyjnych produktów dla innych gałęzi przemysłu, co umożliwia jej ekspansję na nowe rynki zbytu. Polski rynek różnego rodzaju parafin od kilku lat szacowany jest na poziomie 160 – 180 tysięcy ton rocznie. Przy obrotach rzędu 260 milionów złotych spółka kontroluje około 30 proc. tego rynku.