Nowa instalacja w Zakładach Azotowych Kędzierzyn

  W piątek w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. uroczyście otwarto nowoczesną instalację kwasu azotowego. Instalacja przechodzi rozruch technologiczny, pełne uruchomienie przewidziano na grudzień.

  „Uczestniczymy w uroczystości otwarcia inwestycji o wartości ok. 300 mln zł. Ta instalacja ma przynieść rocznie ok. 25 mln oszczędności i niesie za sobą również korzyści w zakresie energii i warunków pracy dla załogi” – powiedział podczas uroczystości podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz.

  Dodał, że na rynku chemicznym widać oznaki ożywienia. „Nie umawialiśmy się na to, ale ta jesień staje się w polskiej chemii okresem bardzo ciekawym. Poprawiają się wyniki finansowe w wielu spółkach, rośnie sprzedaż nawozów i tworzyw sztucznych. Mamy też proces konsolidacyjny i jedną z największych inwestycji w polskiej chemii w ostatnich latach” – zaznaczył.

  Instalacja wybudowana przez czeską firmę przechodzi obecnie rozruch technologiczny. Gotowy produkt – kwas azotowy niezbędny dla produkcji ZAK – popłynie z niej jeszcze w tym roku. Nowa instalacja będzie dużo bardziej efektywna, będzie zużywała mniej surowców i jednocześnie będzie bardziej przyjazna środowisku. Decyzja o realizacji inwestycji podyktowana była koniecznością dostosowania instalacji do zaostrzających się przepisów unijnych.

  Dzięki nowoczesnej instalacji ograniczona zostanie także emisja do atmosfery dwutlenku węgla, tlenków azotu oraz pyłów. Dodatkowym atutem będzie zredukowana energochłonność całego procesu. Na realizację inwestycji ZAK otrzymały dofinansowanie w wysokości 20 mln zł w ramach puli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

  ZAK SA to jeden z największych producentów chemicznych w Polsce. Produkują nawozy azotowe, plastyfikatory do tworzyw sztucznych (szczególnie PCW) oraz surowce do ich wyrobu, a także alkohole OXO i bezwodnik ftalowy. Odbiorcami produktów kędzierzyńskich zakładów jest rolnictwo, budownictwo, przetwórstwo chemiczne i przemysł tworzyw.