Nowa strategia ESG Grupy CIECH: osiem zobowiązań dla zrównoważonego świata

Neutralność klimatyczna do 2040 roku, zmniejszenie ilości potrzebnej energii w procesach produkcji, ochrona zasobów naturalnych, wdrażanie idei gospodarki obiegu zamkniętego w codziennej działalności biznesowej, rozwój pracowników oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy – to niektóre ze zobowiązań, jakie podejmuje Grupa CIECH w nowej strategii ESG. Dokument prezentuje działania firmy w zakresie ochrony środowiska, troski o ludzi i społeczeństwo oraz najwyższych standardów ładu korporacyjnego. Cele strategii – mierzalne i umożliwiające monitorowanie postępów – są zgodne z kryteriami ESG stosowanymi w ocenie spółek giełdowych przez globalnych inwestorów. Wpisują się także w założenia „Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”, przygotowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Osiem zobowiązań CIECH zapisanych w strategii „Chemia dla lepszego świata” jest zgrupowanych w trzech filarach: „klimat”, „społeczeństwo” oraz „współpraca i otwartość”. Każde zobowiązanie to mierzalny cel i opis związanych z nim inicjatyw. Osiem deklaracji CIECH to: „Przyspieszenie na drodze do neutralności klimatycznej”, „Rośniemy bez zwiększania zużycia energii”, „Gospodarka obiegu zamkniętego naszą kluczową dźwignią efektywności”, „Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze”, „Chcemy być miejscem rozwoju zróżnicowanych talentów”, „Jesteśmy odpowiedzialną częścią lokalnych społeczności”, „Współpracujemy na rzecz zrównoważonego rozwoju z naszymi klientami i dostawcami” oraz „Zyskujemy wiarygodność spełniając obietnice”.

Jako nowoczesna organizacja, jesteśmy przekonani, że tworzenie zrównoważonej, globalnej gospodarki, zapewniającej trwałe korzyści dla ludzi, środowiska i rynków, jest możliwe. Wierzymy, że biznes powinien być pionierem w wyznaczaniu trendów i promowaniu działań, które pomogą zmieniać nasze otoczenie na lepsze, w perspektywie kolejnych dekad i dla następnych pokoleń. Dlatego społeczna odpowiedzialność oraz zrównoważony rozwój, są jednym z filarów naszej strategii biznesowej – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

W części środowiskowej strategia ESG Grupy koncentruje się na celach związanych z dekarbonizacją. Do roku 2026 CIECH zamierza obniżyć emisje dwutlenku węgla o 33 proc., do roku 2033 – odejść od węgla w procesach produkcji, a do 2040 – osiągnąć neutralność klimatyczną.

– Strategię dekarbonizacji realizujemy od 2019 roku. Łącząc duże inicjatywy polegające na m.in. wprowadzeniu gazu do miksu energetycznego czy pozyskiwaniu pary z instalacji do termicznego przetwarzania odpadów, z dziesiątkami mniejszych działań, chcemy do 2026 roku obniżyć emisyjność o co najmniej jedną trzecią. Rozwijamy własne innowacyjne technologie oraz liczymy w perspektywie kilkunastu lat na komercjalizację nowych rozwiązań, takich jak wykorzystanie wodoru, małych reaktorów jądrowych czy wydajnych magazynów energii – mówi Mirosław Skowron, Członek Zarządu CIECH S.A.

Ważnym elementem nowej strategii ESG CIECH jest również systematyczne zmniejszanie, w ujęciu rocznym, ilości energii wykorzystywanej w procesach produkcyjnych. W tym celu Grupa planuje wykorzystać najbardziej efektywne dostępne technologie. W trosce o ochronę zasobów naturalnych CIECH będzie systematycznie zmniejszać ich wykorzystanie w procesach produkcyjnych. Grupa zamierza także wprowadzać na większą skalę rozwiązania z dziedziny gospodarki obiegu zamkniętego, m.in. we współpracy z klientami i partnerami biznesowymi.

„Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze” to zobowiązanie m.in. mówiące o zerowej liczbie wypadków, którego realizację ma wspierać większa rola szkoleń nt. zagadnień z obszaru health&safety, wykorzystanie nowoczesnych metod monitorowania instalacji, a także wzmocnienie kwestii bezpieczeństwa w ocenach menadżerów odpowiedzialnych za produkcję. Z pracownikami wiąże się również zobowiązanie wspierania rozwoju talentów, poprzez wprowadzenie nowoczesnych metod oceny pracy oraz dbanie o różnorodność i równe szanse rozwoju, co ma doprowadzić do zwiększenia odsetka kobiet na stanowiskach menadżerskich do 35 proc. w 2030 roku.

Kolejnym ambitnym celem strategii ESG CIECH jest pozycja „dobrego sąsiada” dzięki uruchomieniu wielu inicjatyw poprawiających jakość życia społeczności lokalnych, sąsiadujących z zakładami Grupy CIECH, a także jeszcze lepszej współpracy z władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.

– Odpowiedzialny biznes zaczyna się od otwartości i przejrzystości. Dlatego w strategii ESG zapisaliśmy współpracę z partnerami biznesowymi na rzecz promowania i wdrażania idei zrównoważonego rozwoju. Odzwierciedleniem tego będą zasady ujęte w Kodeksie Partnera Biznesowego CIECH, o którego akceptację będziemy prosić naszych klientów i dostawców. Przejrzystość zapewni nam systematyczne raportowanie postępów realizacji strategii ESG, dzięki wykorzystaniu najlepszych standardów rynkowych, a także zmiana sposobu oceny pracowników poprzez włączenie celów strategii ESG do ocen pracowniczych i systemu premiowania – podsumowuje Jarosław Romanowski, Członek Zarządu CIECH S.A.

Wszystkie zobowiązania zawarte w strategii ESG są zaprezentowane w materiale dostępnym na stronach www.ciechgroup.com i www.esgciech.com.