Nowe firmy w krakowskiej strefie

    Dwie kolejne firmy otrzymały zezwolenia na działalność w krakowskiej specjalnej strefie ekonomicznej – FoodCare oraz Dortech II.

    FoodCare sp. z o.o., firma działająca w branży spożywczej zobowiązała się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 21 mln zł i zatrudnić co najmniej 15 osób. Projekt będzie realizowany w Niepołomicach. To już drugie zezwolenie dla Foodcare na działalność w krakowskiej strefie.

    DORTECH II s.c. zajmuje się produkcją uszczelnień odpornych na wysokie temperatury, w szczególności opartych na włóknie szklanym. Rynek ten jest w Polsce niszą, która nabiera coraz większego znaczenia. Firma zobowiązała się do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości ponad 550 tys. zł oraz do zatrudnienia co najmniej dwóch osób, a swój projekt inwestycyjny realizować będzie w ramach Tarnowskiego Klastra Przemysłowego.

    Łącznie od początku 2011 r. wzrost zatrudnienia w krakowskiej strefie wynosi 171 osób, a nakłady inwestycyjne – ponad 74,5 mln zł.