Nowe firmy w SSE Starachowice

    W podstrefie Skarżysko-Kamienna Viki Plast sp. z o.o. uruchomi fabrykę wyrobów z tworzyw sztucznych, wytwarzać będzie także gotowe urządzenia elektryczne przeznaczone dla nowych, głównie zagranicznych odbiorców. Firma zobowiązała się do zatrudnienia na terenie strefy co najmniej 30 nowych pracowników do końca 2012 roku. Nakłady inwestycyjne związane z przedsięwzięciem to minimum 400 000 euro.

    Producent chemii budowlanej Alpol Gips sp. z o.o. zainwestuje w podstrefie Końskie. Inwestycja polega na unowocześnieniu infrastruktury istniejącego zakładu oraz uruchomieniu produkcji wyrobów mokrych (tynki, grunty, farby). Podniesie to wydajność produkcji z 200 tys. ton suchych mieszanek do około 350 tys. ton. Alpol Gips sp. z o.o. zobowiązała się do zatrudnienia na terenie strefy co najmniej 50 nowych pracowników w terminie do końca 2010 roku. Nakłady inwestycyjne związane z przedsięwzięciem to minimum 4,5 mln euro.

    www.sse.com.pl