Nowe kody kreskowe w łożyskach NSK

    Firma NSK wdraża nowy system kodów kreskowych. Pozwoli on na identyfikację wszelkich defektów jeszcze przed wysłaniem produktu do klienta końcowego.

    Identyfikowalność odgrywa kluczową rolę w redukcji kosztów produkcji i utrzymania łożysk. Wdrożenie możliwości identyfikowania komponentów od dawna stanowi kluczowy wymóg w takich sektorach, jak przemysł lotniczy i kosmiczny, a obecnie wykorzystywane jest w coraz większej liczbie branż. Firma NSK konsekwentnie inwestuje w poprawę technik produkcji, dlatego też w zakładach w Newark w Wielkiej Brytanii wytwarza superprecyzyjne łożyska, wyposażone w nowy system kodów kreskowych, który pozwala na dołączenie do każdego komponentu szczegółowych informacji o jego wytworzeniu.

    Wprowadzenie dwuwymiarowych kodów kreskowych pozwala na zapisanie w kodzie znacznie więcej informacji. Dzięki temu oprócz zamieszczenia numeru seryjnego lub numeru partii, możliwe jest również dołączenie daty produkcji, wartości bicia osiowego i promieniowego oraz informacji o obciążeniu wstępnym i technice obróbki. Wszystkie te dane mogą być obecnie naniesione laserowo na każdym poszczególnym łożysku, co daje zarówno NSK jak i klientom prawie natychmiastowy dostęp do kluczowych informacji. Dane te umożliwiają np. określenie łącznej liczby produktów dotkniętych wadą. W przeszłości liczbę takich produktów można było zawęzić najdalej do pojedynczej partii lub dnia produkcji. Dostarczając w czasie rzeczywistym raporty o materiałach, komponentach, operatorach maszyn i zmianach, system może być wykorzystany do identyfikacji dokładnych ilości części, które mogły ucierpieć, na przykład, na skutek niewłaściwych ustawień maszyny i umożliwić odstawienie tych części do wyjaśnienia.