Nowe oprawy łożyskowe SKF konstrukcji SE

Oprawy SKF od czasu ich pojawienia się na rynku wiele dziesięcioleci temu, wyznaczają standard dla dzielonych stojących opraw łożyskowych. Po dokonaniu przez inżynierów SKF ulepszeń w konstrukcji opraw SNL, powstała nowa generacja opraw łożyskowych produkowanych z materiałów o jeszcze lepszej jakości, z większą dokładnością obróbki skrawaniem, która ma szereg nowych cech polepszających własności użytkowe tych wytrzymałych elementów.

Oprócz wydłużenia trwałości eksploatacyjnej łożysk, zwłaszcza w aplikacjach, gdzie stosowane są węzły łożyskowe ustalające/swobodne, oprawy konstrukcji SE zapewniają polepszenie wpływu na środowisko naturalne w porównaniu do opraw, które są przez nie zastępowane.

Główne korzyści płynące z zastosowania nowych opraw łożyskowych SKF konstrukcji  SE:

 • Dłuższa trwałość eksploatacyjna łożyska
 • Większa odporność na korozję
 • Zmniejszenie zużycia smaru plastycznego
 • Łatwiejsza obsługa
 • Ograniczenie wpływu na środowisko naturalne

Najistotniejsze właściwości nowych opraw łożyskowych SKF konstrukcji SE

 • Materiały lepszej jakości i nowa konstrukcja – dzięki temu oprawa jest sztywniejsza, bardziej wytrzymała, co powoduje minimalne odkształcenie podłoża i gniazda łożyska podczas montażu.
 • Większa dokładność obróbki skrawaniem – jej efektem jest dokładniejsze gniazdo łożyska w oprawie, które powoduje zmniejszenie drgań i powstającego ciepła, co przekłada się na wydłużenie trwałości eksploatacyjnej łożyska i środka smarnego.
 • Usprawniony system odprowadzania ciepła – obniża temperaturę pracy, co wpływa na wydłużenie trwałości eksploatacyjnej łożyska i środka smarnego.
 • Zwiększona ochrona przed korozją – została wprowadzona klasa ochrony C3 zgodnie z ISO 12944.
 • Lepsze rozprowadzanie środka smarnego – mniejsze zużycie smaru plastycznego, lepsze smarowanie łożyska na skutek bardziej efektywnego systemu doprowadzania smaru.
 • Większa łatwość obsługi – uproszczony montaż i pozycjonowanie, wyraźnie oznaczone miejsca do dokonywania pomiarów diagnostycznych.

Więcej informacji o nowych oprawach serii SE na stornie www.skf.pl