Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły o 8,5% r/r w listopadzie

    Nowe zamówienia w przemyśle spadły w listopadzie o 3,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, ale były o 8,5% wyższe niż przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W październiku nowe zamówienia spadły o 2,8% w ujęciu miesięcznym, ale wzrosły o 15,6% r/r.

    Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług, podał GUS.